‘Nep e-mails worden slechts zelden herkend’

Nederlanders zijn niet betrokken bij de signaleringsfunctie van malafide e-mails. Uit een onderzoek van BIT, specialist in colocatie, internetverbindingen, managed hosting en outsourcing, blijkt dat zestig procent van de ondervraagden geen contact opneemt met een bedrijf, wanneer zij een nep e-mail ontvangen. Eén op de vijf respondenten geeft toe weleens een nep e-mail gesignaleerd te hebben, maar hier vervolgens geen actie op te hebben ondernomen.

Malafide e-mails bevatten vaak een schadelijke link of bestand. Daarom is de Nederlandse werknemer ook gevraagd welk type bestand zij denken dat mogelijk schade kan toebrengen aan een computer. Feitelijk kan ieder bestand schadelijk zijn, maar uit het onderzoek blijkt dat dit niet bekend is bij de respondenten. Er wordt vooral vanuit gegaan dat bestanden als .exe (45 procent), .jar (38 procent), .js (35 procent) en .zip (35 procent) schadelijk zijn. Maar liefst één op de drie Nederlanders heeft geen idee welke bestanden schade kunnen toebrengen. De termen, zoals phishing, zijn weliswaar inmiddels bekend, maar dit betekent niet dat dit soort e-mails ook daadwerkelijk wordt herkend. Maar liefst twee op de vijf Nederlanders herkent valse linkjes en e-mailadressen niet. Toch is bijna driekwart van de Nederlanders er zelf wel van overtuigd dat zij een malafide e-mail direct weten te identificeren. De gegevens uit het onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Internet eigenwijs 2017’.

actueel
31-10-2017 13:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...