‘Plaswacht’ voor beveiligers Schiphol

Sinds kort hebben de beveiligingsbedrijven G4S Aviation en I-SEC op Schiphol een zogenaamde 'toiletrestrictie' voor hun werknemers ingevoerd. Beveiligers mogen alleen in de pauze naar de wc. Als ze tijdens hun werk toch nodig moeten, dan moeten ze zich melden bij een 'plaswacht' (I-SEC) of bij hun teamleider (G4S).

Volgens FNV Beveiliging hoeven hun leden op Schiphol op zich niets aan te trekken van de recent ingevoerde toiletrestricties. ,,Het gaat om onredelijke eisen en privacy schending. Als je moet, dan moet je gewoon kunnen gaan’’, zegt Tanja Schrijver van FNV Beveiliging. ,,Ophouden is slecht voor de gezondheid én voor de concentratie. In het kader van goed werkgeverschap moeten werknemers in staat worden gesteld om het toilet te bezoeken als dit nodig is. En bijhouden hoelang iemand op het toilet zit, is een sowieso een ernstige schending van de privacy van de betrokken werknemer.’’ Ook Schiphol moet deze praktijken niet toestaan, aldus Schrijver. ,,Beveiligers die nodig naar de wc moeten, kunnen zich minder goed concentreren op hun werk. En dit werk is een belangrijke schakel in een veilig Schiphol. FNV vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de luchthaven deze praktijken laat gebeuren en verwacht dat Schiphol direct een einde maakt aan deze toiletrestrictie.’’

actueel
13-11-2017 13:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...