‘Vastgoedsector maakt weinig haast met verduurzamen’

Het creëren van duurzaam vastgoed dient een maatschappelijk belang. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van het energieverbruik en ruim een derde van de CO2-uitstoot. Over energiebesparing en CO2-reductie zijn niet-vrijblijvende afspraken gemaakt. Het Platform Duurzame Huisvesting vraagt zich daarom op zijn website af hoe het kan dat de vastgoedsector zich hierop niet aangesproken voelt. De leden van het platform willen graag een discussie hierover starten.

Veel gebouwen functioneren niet optimaal, aldus PDH. Zij voldoen niet aan de wensen van gebruikers. ‘Om van totaal verouderde gebouwen nog maar niet te spreken. Een binnenklimaat dat onder de maat is, een slechte energieprestatie, een inrichting die niet is afgestemd op de gebruiksfunctie; gebouwen die niet bijdragen aan werknemerstevredenheid en arbeidsprestatie – dat is een schokkend gegeven. Wellicht komt dit omdat de wereld van vastgoed er nog een is van de ‘oude economie’. Financieel gedreven, voor een hoog rendement op de korte termijn. Portefeuilles moeten renderen, voor gebouwen zelf is amper aandacht.’ Klimaatneutraal vastgoed is het doel voor 2050. ‘Kennisdeling, best practices en bewezen businesscases kunnen, naast regelgeving, helpen het proces van verduurzamen los te trekken. Kansen waarover we spreken, moeten we voorzien van overtuigende bewijslast. Dat duurzaam vastgoed loont. Dat dit zichtbaar wordt in taxatie en exploitatie. Dat energie-efficiëntie een financiële driver is geworden. Tot 2050 zullen de meeste gebouwen nog een of twee keer gerenoveerd worden. Dat zijn kansen om te pakken.’ De techniek voor slimme meet- en regelsystemen en gebruiksvriendelijke applicaties, die inzicht bieden in het functioneren van het gebouw en de gebruikers, zijn  voorhanden. ‘Implementatie hiervan op gebouwniveau in de breedte van de sector is een vereiste voor doelgericht en duurzaam verbeteren. Voor acceptatie hiervan in het vastgoed is een lerend netwerk voor open kennisdeling van belang. Zodat het gebruik van data voor gebouwbeheer voor alle marktpartijen de basispraktijk wordt. Gecombineerd met bouwkundige en installatietechnische oplossingen, wordt het gebouw van de toekomst vandaag al neergezet. PDH noemt het belangrijk dat de oplossingen van morgen worden verkend op basis van werkelijk gemeten gebouwdata. ‘Met datamining kunnen experts naar correlaties zoeken tussen het ontwerp, de installaties, het gebruik en de ervaren prestaties. Deze inzichten kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van gebouw simulatie- en monitoringsystemen en door verfijning ontstaat maatwerk voor het optimaliseren van de energieprestatie. Een lerend netwerk met open kennisdeling vormt dan de spil om te komen tot slimme gebouwen.’  

04-10-2017 16:10

Best bekeken

Productinfo week 42

  Laptophouders   De laptophouders Ergo-Q330 en Ergo-T340 van BakkerElkhuizen zijn bekroond met de internationale Ergonomics Excellence Award. Een vertegenwoordiger van FIRA International Ltd, het gerenommeerde Engelse onderzoeksinstituut voor kantoorinrichting, reikte de prijs op 16 ...

Beheerder vergeet noodverlichting

Noodverlichting in kantoren wordt niet altijd goed onderhouden. Dat merken vooral de installatiebedrijven die het achterstallig onderhoud mogen doen. 'De brandweer komt nog noodverlichting tegen, die vijftien jaar geleden is aangelegd.' De eisen waaraan noodverlichting moet voldoen staan ...