‘Voor ziekenhuizen is duurzaamheid deel van hun missie’

De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen en geen broeikasgassen meer uitstoot. Dit lijkt nog ver weg, maar vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Hierop vooruitlopend opende een grote bank op de Zuidas onlangs een circulaire ontmoetingsplaats en kondigde aan in circulariteit in zorgvastgoed te willen investeren.

Het lijkt een middel om bijvoorbeeld ziekenhuizen aan te sporen om in te zetten op verduurzaming? Volgens Cécile Oostrik, werkzaam bij een ontwikkelaar van duurzaam zorgvastgoed in Nederland, is duurzaamheid inmiddels een vanzelfsprekendheid. ,,Grote ondernemingen maken bewust de keuze voor duurzaam en thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en grondstofverspilling zijn uit het geitenwollensokken circuit gekomen. Het is niet de vraag of en wanneer het een vanzelfsprekend thema wordt voor ziekenhuizen, maar vooral hoe.’’ Uit onderzoek blijkt dat BENG-eisen voor ziekenhuizen niet zo eenvoudig haalbaar zijn als voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, maar waarom zouden we het niet proberen? Oostrik op de website van Vitaal Zorgvast: ,,De ontwikkelingen in de techniek maken al veel meer mogelijk dan een gemiddelde ziekenhuisgebruiker weet en leveren meer op dan slechts energiebesparing. En wat is er mooier dan patiënten die sneller beter worden, als ze behandeld worden door fitter personeel, in een gezond en leefbaar gebouw. Patiënten blijven zelfs gezonder, omdat de gebouwde omgeving bijdraagt aan gezond leefmilieu.’’ Personeel is het belangrijkste kapitaal van het ziekenhuis, aldus Oostrik. ,,De kosten voor personeel bedragen ongeveer de helft van alle bedrijfslasten en personeel in de zorg wordt steeds schaarser. Het is dus zaak dat het gebouw het efficiënt werken ondersteunt en een gezond en aangenaam werkklimaat biedt voor personeel. Maatregelen om gebouwen energiezuiniger te maken leiden vaak tot meer klachten over het binnenklimaat. In dat kader is het belangrijk dat we niet alleen gebouwen maken die bijna energieneutraal zijn, maar die nog een stap verder gaan en ook de gezondheid, productiviteit en leefbaarheid verhogen.’’

actueel
03-10-2017 10:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...