Agile werken sterk in opkomst

Het Centrum for People & Buildings (CfPB) doet momenteel onderzoek naar het zogeheten agile werken. Er loopt een veldstudie bij een van onderzoekpartners, waarin twee pilots met een speciaal ontwikkeld Agile Werkplekconcept uitgebreid worden bestudeerd en geëvalueerd. De hoofdvraag daarbij is: ‘Hoe ondersteunt de werkomgeving een agile manier van werken?’

Bij de agile methode werkt iedereen in ‘squads’. Dit zijn zelfsturende, autonome eenheden, met end-to-end verantwoordelijkheid voor een specifieke klantgerichte opdracht. In een squad werken collega’s samen vanuit alle disciplines die nodig zijn om de opdracht goed te volbrengen. Als de opdracht is afgerond, wordt de squad ontbonden en gaan de leden in andere squads aan de slag. Een squad werkt samen op een gezamenlijke plek. De squads zijn onderdeel van een groter geheel dat volgens vergelijkbare principes werkt. Squads die met hetzelfde werkgebied bezig zijn, zijn onderdeel van een overkoepelende ‘tribe’. De opkomst van deze vorm van werken roept binnen het CfPB diverse vragen op. Onder meer over welke fysieke werkomgeving agile werken goed ondersteunt en hoe deze kan worden ingepast binnen het bestaande (activiteitgerelateerde) werkplekconcept. In een eerdere, verkennende studie is onder meer literatuur rondom ‘communities of work’ bekeken. Een interessante benadering is neuroscientific van aard: hoe zetten we ons vaak rigide brein in ten behoeve van strategische wendbaarheid (agility)? Het organiseren van variabiliteit /variatie blijkt niet alleen neurologisch zeer handig maar ook managerial zeer haalbaar. En het loont, aldus het CfPB. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: een enquête naar de beleving van de nieuwe werkomgeving, observaties in de werkomgeving, interviews naar aanleiding van de observaties en enquêteresultaten en een bezettingsgraadmeting. In de zomer van 2018 wordt de eindrapportage opgesteld.

02-10-2017 10:10

Best bekeken

Duurzame houten school Rotterdam geen succes

De bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam is stopgezet. Het ging om een duurzame houten nieuwbouw in de wijk Lombardijen. Sinds het vertrek van de aannemer in 2016 lag het project stil en werd geen nieuw bedrijf gevonden. Het afblazen kost de gemeente Rotterdam vijftien miljoen euro. Er ...

Uitbreiding collectie met ledversie UM2

Onder invloed van de wijzigende Europese regelgeving komt er steeds meer interesse voor diffusorarmaturen. Daarom breidt ETAP haar gamma verder uit, nu met de ledversie van de UM2. De UM2-armaturen zijn bekend om hun strakke vormgeving, stijlvolleafwerking en hoog energetisch rendement, onder meer ...