Agile werken sterk in opkomst

Het Centrum for People & Buildings (CfPB) doet momenteel onderzoek naar het zogeheten agile werken. Er loopt een veldstudie bij een van onderzoekpartners, waarin twee pilots met een speciaal ontwikkeld Agile Werkplekconcept uitgebreid worden bestudeerd en geëvalueerd. De hoofdvraag daarbij is: ‘Hoe ondersteunt de werkomgeving een agile manier van werken?’

Bij de agile methode werkt iedereen in ‘squads’. Dit zijn zelfsturende, autonome eenheden, met end-to-end verantwoordelijkheid voor een specifieke klantgerichte opdracht. In een squad werken collega’s samen vanuit alle disciplines die nodig zijn om de opdracht goed te volbrengen. Als de opdracht is afgerond, wordt de squad ontbonden en gaan de leden in andere squads aan de slag. Een squad werkt samen op een gezamenlijke plek. De squads zijn onderdeel van een groter geheel dat volgens vergelijkbare principes werkt. Squads die met hetzelfde werkgebied bezig zijn, zijn onderdeel van een overkoepelende ‘tribe’. De opkomst van deze vorm van werken roept binnen het CfPB diverse vragen op. Onder meer over welke fysieke werkomgeving agile werken goed ondersteunt en hoe deze kan worden ingepast binnen het bestaande (activiteitgerelateerde) werkplekconcept. In een eerdere, verkennende studie is onder meer literatuur rondom ‘communities of work’ bekeken. Een interessante benadering is neuroscientific van aard: hoe zetten we ons vaak rigide brein in ten behoeve van strategische wendbaarheid (agility)? Het organiseren van variabiliteit /variatie blijkt niet alleen neurologisch zeer handig maar ook managerial zeer haalbaar. En het loont, aldus het CfPB. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: een enquête naar de beleving van de nieuwe werkomgeving, observaties in de werkomgeving, interviews naar aanleiding van de observaties en enquêteresultaten en een bezettingsgraadmeting. In de zomer van 2018 wordt de eindrapportage opgesteld.

actueel
02-10-2017 10:10

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...