Alle schakelkasten onderzocht in Radboud Universiteit

Om uit te sluiten dat ook andere schakelkasten brandgevaarlijk zijn, gaat de Radboud Universiteit alle installaties op de campus nalopen. Ze worden gecontroleerd met thermografische camera's. Onlangs raakte de hoofdschakelkast in het Grotiusgebouw aan de Montessorilaan in Nijmegen oververhit met brand en zorgde voor tonnen rook- en bluswaterschade.

Het onderwijsgebouw voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moest volledig worden ontruimd. Geplande colleges en tentamens werden verplaatst of geannuleerd. Tot op heden is het gebouw gesloten voor onderwijsactiviteiten. Binnenkort worden de lessen op de eerste verdieping weer hervat. Dan wordt ook duidelijk of de grote collegezaal en onderwijsruimtes op verdieping -1 weer gebruikt kunnen worden. ,,De verwachting is dat het gebouw met de open dagen op 3 en 4 november weer helemaal open is", aldus een woordvoerder. Dat de brand in een elektriciteitsstation heeft kunnen uitbreken is opmerkelijk, ook al omdat het Grotiusgebouw een van de nieuwste en modernste gebouwen is op het universiteitsterrein. Het rechtenpand aan de Montessorilaan is in 2014 in gebruik genomen. Het was overigens de tweede keer in korte tijd dat de Radboud Universiteit door brand werd getroffen. In mei moest het Spinozagebouw worden ontruimd toen de koeltoren op het dak vlam vatte. Naar aanleiding van die brand zijn de protocollen voor brandveiligheid onder de loep genomen bij alle gebouwen op de campus.  

31-10-2017 13:10

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...