Alle schakelkasten onderzocht in Radboud Universiteit

Om uit te sluiten dat ook andere schakelkasten brandgevaarlijk zijn, gaat de Radboud Universiteit alle installaties op de campus nalopen. Ze worden gecontroleerd met thermografische camera's. Onlangs raakte de hoofdschakelkast in het Grotiusgebouw aan de Montessorilaan in Nijmegen oververhit met brand en zorgde voor tonnen rook- en bluswaterschade.

Het onderwijsgebouw voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moest volledig worden ontruimd. Geplande colleges en tentamens werden verplaatst of geannuleerd. Tot op heden is het gebouw gesloten voor onderwijsactiviteiten. Binnenkort worden de lessen op de eerste verdieping weer hervat. Dan wordt ook duidelijk of de grote collegezaal en onderwijsruimtes op verdieping -1 weer gebruikt kunnen worden. ,,De verwachting is dat het gebouw met de open dagen op 3 en 4 november weer helemaal open is", aldus een woordvoerder. Dat de brand in een elektriciteitsstation heeft kunnen uitbreken is opmerkelijk, ook al omdat het Grotiusgebouw een van de nieuwste en modernste gebouwen is op het universiteitsterrein. Het rechtenpand aan de Montessorilaan is in 2014 in gebruik genomen. Het was overigens de tweede keer in korte tijd dat de Radboud Universiteit door brand werd getroffen. In mei moest het Spinozagebouw worden ontruimd toen de koeltoren op het dak vlam vatte. Naar aanleiding van die brand zijn de protocollen voor brandveiligheid onder de loep genomen bij alle gebouwen op de campus.  

actueel
31-10-2017 13:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...