Als de werkomgeving past bij de organisatiecultuur…

De laatste twee á drie decennia is, onder het mom van ‘Het Nieuwe Werken’, menig kantoor verbouwd van een traditionele werkomgeving, meestal cellenkantoor, naar een activiteit gerelateerde werkomgeving. Het evangelie van HNW werd overal uitgedragen. Men moest ‘flexibel’ gaan werken en afscheid nemen van de vaste werkplek of eigen kamer. Dit werd lang niet altijd in dank afgenomen door de medewerkers.

Het concept is dan ook in de afgelopen jaren even zo vaak verguisd als geprezen. De gepretendeerde voordelen zoals meer interactie, efficiency en productiviteit worden veelal niet behaald. Dat we er vierkante meters mee kunnen besparen hebben we er in de loop der tijd wel mee aangetoond. Maar hoeveel bespaar je daadwerkelijk als medewerkers er minder tevreden, productief en/of effectief van worden? Nu er een ‘war on talent’ gaande (of aanstaande) is, staat de medewerker centraal en is efficiëntie per vierkante meter als enig criterium niet meer houdbaar. De vraag is daarom relevant waardoor een activiteit-gerelateerde werkomgeving als concept slaagt of juist niet. Om beter te begrijpen welke factoren het succes bepalen van de implementatie van een activiteit gerelateerde werkomgeving hebben Twynstra Gudde en WPA, in samenwerking met afstudeerder Vera Kos van de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoek gedaan naar de succesfactoren van een activiteit gerelateerd werkomgeving. De onderzoekers hebben zich specifiek gericht op de invloed van de organisatiecultuur en de persoonskenmerken van de medewerker op de tevredenheid met de werkomgeving. Sjoerd Memelink, projectadviseur bij Twynstra Gudde: ,,In een activiteit-gerelateerde werkomgeving kiezen medewerkers, afhankelijk van de werkactiviteit die ze uitvoeren, een passende faciliteit, bijvoorbeeld een concentratieruimte, een open werkplek of een werkkamer. De aanstaande verandering behelst meer dan alleen een nieuwe werkplek (Bricks), het betrof ook nieuw gedrag (Behaviour) en nieuwe ict-middelen (Bytes). Een werkplekconcept dat écht werkt, ontstaat wanneer bij het bedenken en ontwikkelen ervan niet alleen het werk dat mensen doen (de activiteit) centraal staat, maar ook de organisatiecultuur en de persoonskenmerken worden meegenomen. Productiviteit, tevredenheid, effectiviteit, maar bovenal werkplezier volgen als de werkomgeving past bij de organisatiecultuur, maar bovenal bij de medewerker.’’

03-11-2017 11:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...