Als de werkomgeving past bij de organisatiecultuur…

De laatste twee á drie decennia is, onder het mom van ‘Het Nieuwe Werken’, menig kantoor verbouwd van een traditionele werkomgeving, meestal cellenkantoor, naar een activiteit gerelateerde werkomgeving. Het evangelie van HNW werd overal uitgedragen. Men moest ‘flexibel’ gaan werken en afscheid nemen van de vaste werkplek of eigen kamer. Dit werd lang niet altijd in dank afgenomen door de medewerkers.

Het concept is dan ook in de afgelopen jaren even zo vaak verguisd als geprezen. De gepretendeerde voordelen zoals meer interactie, efficiency en productiviteit worden veelal niet behaald. Dat we er vierkante meters mee kunnen besparen hebben we er in de loop der tijd wel mee aangetoond. Maar hoeveel bespaar je daadwerkelijk als medewerkers er minder tevreden, productief en/of effectief van worden? Nu er een ‘war on talent’ gaande (of aanstaande) is, staat de medewerker centraal en is efficiëntie per vierkante meter als enig criterium niet meer houdbaar. De vraag is daarom relevant waardoor een activiteit-gerelateerde werkomgeving als concept slaagt of juist niet. Om beter te begrijpen welke factoren het succes bepalen van de implementatie van een activiteit gerelateerde werkomgeving hebben Twynstra Gudde en WPA, in samenwerking met afstudeerder Vera Kos van de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoek gedaan naar de succesfactoren van een activiteit gerelateerd werkomgeving. De onderzoekers hebben zich specifiek gericht op de invloed van de organisatiecultuur en de persoonskenmerken van de medewerker op de tevredenheid met de werkomgeving. Sjoerd Memelink, projectadviseur bij Twynstra Gudde: ,,In een activiteit-gerelateerde werkomgeving kiezen medewerkers, afhankelijk van de werkactiviteit die ze uitvoeren, een passende faciliteit, bijvoorbeeld een concentratieruimte, een open werkplek of een werkkamer. De aanstaande verandering behelst meer dan alleen een nieuwe werkplek (Bricks), het betrof ook nieuw gedrag (Behaviour) en nieuwe ict-middelen (Bytes). Een werkplekconcept dat écht werkt, ontstaat wanneer bij het bedenken en ontwikkelen ervan niet alleen het werk dat mensen doen (de activiteit) centraal staat, maar ook de organisatiecultuur en de persoonskenmerken worden meegenomen. Productiviteit, tevredenheid, effectiviteit, maar bovenal werkplezier volgen als de werkomgeving past bij de organisatiecultuur, maar bovenal bij de medewerker.’’

actueel
03-11-2017 11:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...