Bedrijfsgebouw met goed beheersysteem interessant beleggingsobject

Veel corporate real estate managers zijn bezig met onderwerpen als smart offices en smart working. Ofwel: hoe kun je de big data die een gebouw verzamelt, ontsluiten en gebruiken om werknemers in het gebouw zo goed mogelijk te faciliteren? Dit constateert Jeroen Heunen, bestuurslid van CREME Nederland, een onafhankelijk eindgebruikersplatform voor vastgoedeigenaren. 

Op www.mijnzakengids.nl is te lezen dat gebouwbeheersystemen voor een goed klimaat en de juiste temperatuur in een gebouw zorgen. Evenals voor veiligheid en licht. Maar vaak werken ze door de onderverdeling onafhankelijk van elkaar. Terwijl juist in de verbinding winst valt te halen, mogelijk ook financieel. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het vereist een mentaliteitsverandering, aldus Heunen. ,,Uiteindelijk wil je hen slimmer en beter huisvesten. Projectontwikkelaars en beleggers spelen daar op in. Zij willen de gebruiker maximaal faciliteren en dat kan op deze manier.’’ Zo wordt een bedrijfsgebouw dat een goed gebouwbeheersysteem heeft, een interessant beleggingsobject.

Die verticale inrichting in vier hoofdlijnen is terug te vinden in de organisatie van het beheren van een gebouw, meestal samengevoegd onder het kopje ‘facilitair bedrijf’. Ondanks die samenvoeging hebben de afdelingen vaak niet door dat ze nauw met elkaar samenhangen, constateert Floor van der Feltz. Zij is ambassadeur voor Building G100, een onafhankelijk platform van eindgebruikers die betrokken zijn bij gebouwbeheersystemen. ,,Veel leveranciers leveren verticale producten, de technologie bevordert het niet om informatie uit te wisselen. Het zijn geen open systemen, maar ze hebben eigen protocollen. Tegelijkertijd verandert de wereld en de technologie schrijdt voort: informatie is onderling uit te wisselen.’’ Van der Feltz ziet dat er softwarepakketten zijn die de verticale systemen integreren. Een systeem bestaat altijd uit hardware (apparatuur), gemanaged door een softwareproduct. ,,Als je de software als een platform bekijkt, dus als één pakket dat alles in de gaten houdt, maak je het al makkelijker. Zeker als de software in staat is om managementinformatie te geven’’, aldus Van der Feltz. Met behulp van universele protocollen en netwerken kun je zo integreren, managementinformatie verkrijgen en beter beheren. Werken met open standaarden dus, zoals in de IT gebeurt. In het geval van bezuinigingen wordt vaak als eerste naar het facilitair bedrijf gekeken. Echter, dankzij een goed functionerend gebouwbeheersysteem kan een manager aantonen dat bijvoorbeeld het energieverbruik terugloopt door het combineren van data.

actueel
09-10-2017 09:10

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...