De bedrijfsmatige voordelen van AI

Uit onderzoek blijkt dat Europese werknemers steeds slimmer werken en op die manier hun productie willen opschroeven. Ongeveer 41 procent hoopt op minder repetitief werk, terwijl ruim een derde graag ziet dat administratieve taken volledig worden geautomatiseerd. En dat is waar Artificial Intelligence (AI) in beeld komt. Wouter Aarts, adviseur ICT en Samenwerken beschrijft op de website www.werktrends.nl enkele manieren waarmee AI het verschil kan maken op de werkvloer.

,,Machines kunnen een heleboel, maar voorlopig kunnen ze niet tippen aan het empathisch vermogen van het menselijk brein. Juist daarom blijft de mens de onvervangbare spil bij het contact met klanten. Dit neemt echter niet weg dat we met AI onze klantenservicemedewerkers beter beslagen ten ijs kunnen laten komen. Een klantenservice met de kracht van een AI kan ongelooflijke hoeveelheden data verwerken en informatie doorzoeken, wat zonder twijfel erg nuttig is. Met een algoritme dat zelf, op basis van menselijke intelligentie, beslissingen kan nemen, krijgen klanten die aan de bel trekken de juiste prioriteit en contactpersoon toegewezen.’’ ,,Een aantal bedrijven is nu aan het experimenteren met manieren waarop ze niet-dringende vragen van klanten met behulp van chatbots kunnen verwerken. Dit is een script dat via websites en sociale media gesprekken met mensen voert. Staples  experimenteert inmiddels met zelflerende apparaten waarmee uiteindelijk het hele bestelproces voor de klant wordt geautomatiseerd. Het systeem leidt als het ware een hele vloot aan chatbots op om gesprekken te voeren met klanten. Mocht het verzoek van de klant te ingewikkeld blijken, dan verwijst het systeem de vraag door naar een menselijke medewerker.’’ ,,Het succes van bedrijven is altijd gestoeld op personeel dat goed weet samen te werken. Maar als het onderlinge contact steeds meer voeten in de aarde krijgt, neemt de administratie onevenredig veel tijd in beslag en kan het lastig zijn om alle processen gesmeerd te laten verlopen. Wat dat betreft kan AI orde op zaken stellen door ervoor te zorgen dat dit voor iedereen soepel en vanzelf gaat, waardoor we productiever worden. Cognitieve whiteboards zijn een goed voorbeeld van dit soort technologie. Als je AI op dit soort manieren inzet, worden digitale werkplekken nog veel slagvaardiger dan ze al zijn. Technologie is een hulpmiddel, geen belemmering – en zeker ook geen vervanging van de mens zelf.’’

actueel
09-11-2017 10:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...