Deltaplan Duurzame Renovatie

Er ligt een enorme opgave om de kantorenvoorraad in Nederland te verduurzamen. Dutch Green Building Council (DGBC) onderkent die opgave en ontwikkelt momenteel het Deltaplan Duurzame Renovatie, waarmee versnelling moet worden gerealiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren, zo is te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Specifiek voor kantoren is er binnen DGBC een werkgroep actief die zich over de opgave voor deze gebouwfunctie buigt. Om grootschalige verduurzaming in deze sector te realiseren, is het volgens de werkgroep noodzakelijk om een drietal wettelijke blokkades op te heffen die de verduurzaming in de weg staan. Zo pleit de werkgroep voor het opheffen van de split-incentive. Dit is het systeem waardoor huurders en eigenaren niet evenveel profiteren van investeringen in duurzaamheid. Dit probleem kan in één klap opgelost worden als bij wet wordt geregeld dat alle huren voortaan inclusief energie zijn. Daarnaast moet het energieverbruik per kantoorgebouw inzichtelijk worden gemaakt. Volgens de werkgroep Kantoren dient de huidige wetgeving, die energielabels voor kantoorgebouwen verplicht, te worden aangevuld met een maximaal toegestaan energieverbruik per vierkante meter. De energie die je opwekt via een zonnepaneel of windmolen waarin je participeert, mag worden verrekend met het eigen energieverbruik als de bron zich binnen jouw postcodegebied bevindt. Maar er zijn simpelweg te weinig plekken beschikbaar om dit succesvol uit te voeren, terwijl er in de rest van Nederland en op zee nog voldoende ruimte is. Daarom moet deze regeling worden uitgebreid en postcodeonafhankelijk worden gemaakt.

actueel
12-10-2017 09:10

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...