Deltaplan Duurzame Renovatie

Er ligt een enorme opgave om de kantorenvoorraad in Nederland te verduurzamen. Dutch Green Building Council (DGBC) onderkent die opgave en ontwikkelt momenteel het Deltaplan Duurzame Renovatie, waarmee versnelling moet worden gerealiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren, zo is te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Specifiek voor kantoren is er binnen DGBC een werkgroep actief die zich over de opgave voor deze gebouwfunctie buigt. Om grootschalige verduurzaming in deze sector te realiseren, is het volgens de werkgroep noodzakelijk om een drietal wettelijke blokkades op te heffen die de verduurzaming in de weg staan. Zo pleit de werkgroep voor het opheffen van de split-incentive. Dit is het systeem waardoor huurders en eigenaren niet evenveel profiteren van investeringen in duurzaamheid. Dit probleem kan in één klap opgelost worden als bij wet wordt geregeld dat alle huren voortaan inclusief energie zijn. Daarnaast moet het energieverbruik per kantoorgebouw inzichtelijk worden gemaakt. Volgens de werkgroep Kantoren dient de huidige wetgeving, die energielabels voor kantoorgebouwen verplicht, te worden aangevuld met een maximaal toegestaan energieverbruik per vierkante meter. De energie die je opwekt via een zonnepaneel of windmolen waarin je participeert, mag worden verrekend met het eigen energieverbruik als de bron zich binnen jouw postcodegebied bevindt. Maar er zijn simpelweg te weinig plekken beschikbaar om dit succesvol uit te voeren, terwijl er in de rest van Nederland en op zee nog voldoende ruimte is. Daarom moet deze regeling worden uitgebreid en postcodeonafhankelijk worden gemaakt.

12-10-2017 09:10

Best bekeken

Duurzame houten school Rotterdam geen succes

De bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam is stopgezet. Het ging om een duurzame houten nieuwbouw in de wijk Lombardijen. Sinds het vertrek van de aannemer in 2016 lag het project stil en werd geen nieuw bedrijf gevonden. Het afblazen kost de gemeente Rotterdam vijftien miljoen euro. Er ...

Uitbreiding collectie met ledversie UM2

Onder invloed van de wijzigende Europese regelgeving komt er steeds meer interesse voor diffusorarmaturen. Daarom breidt ETAP haar gamma verder uit, nu met de ledversie van de UM2. De UM2-armaturen zijn bekend om hun strakke vormgeving, stijlvolleafwerking en hoog energetisch rendement, onder meer ...