Deltaplan Duurzame Renovatie

Er ligt een enorme opgave om de kantorenvoorraad in Nederland te verduurzamen. Dutch Green Building Council (DGBC) onderkent die opgave en ontwikkelt momenteel het Deltaplan Duurzame Renovatie, waarmee versnelling moet worden gerealiseerd in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren, zo is te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Specifiek voor kantoren is er binnen DGBC een werkgroep actief die zich over de opgave voor deze gebouwfunctie buigt. Om grootschalige verduurzaming in deze sector te realiseren, is het volgens de werkgroep noodzakelijk om een drietal wettelijke blokkades op te heffen die de verduurzaming in de weg staan. Zo pleit de werkgroep voor het opheffen van de split-incentive. Dit is het systeem waardoor huurders en eigenaren niet evenveel profiteren van investeringen in duurzaamheid. Dit probleem kan in één klap opgelost worden als bij wet wordt geregeld dat alle huren voortaan inclusief energie zijn. Daarnaast moet het energieverbruik per kantoorgebouw inzichtelijk worden gemaakt. Volgens de werkgroep Kantoren dient de huidige wetgeving, die energielabels voor kantoorgebouwen verplicht, te worden aangevuld met een maximaal toegestaan energieverbruik per vierkante meter. De energie die je opwekt via een zonnepaneel of windmolen waarin je participeert, mag worden verrekend met het eigen energieverbruik als de bron zich binnen jouw postcodegebied bevindt. Maar er zijn simpelweg te weinig plekken beschikbaar om dit succesvol uit te voeren, terwijl er in de rest van Nederland en op zee nog voldoende ruimte is. Daarom moet deze regeling worden uitgebreid en postcodeonafhankelijk worden gemaakt.

actueel
12-10-2017 09:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...