Doordachte combinatie gebouw, techniek en gedrag

Er is een sterke link tussen betrokkenheid, productiviteit en commercieel succes. Bedrijven die investeren in werknemers ontvangen deze investering drie keer in rendement terug. Flexibel werken is een van de aspecten waarin veel ondernemingen investeren. Dat vraagt om een doordachte combinatie van gebouw, techniek en gedrag.

,,De beslissing om flexibel te werken heeft twee kanten: een strategische en een operationele’’, legt Mark Smit, oprichter van ontwikkelaar Res & Smit, uit. ‘’Om met het strategische te beginnen: heeft het toegevoegde waarde voor de activiteiten van de organisatie? Daarna is het zaak om na te denken over operationele aspecten, over hoe mensen dan concreet gaan werken en hoe de werkomgeving eruit moet zien. Wij vertalen de strategische en operationele wensen van het bedrijf in een concept op basis van drie onderdelen: Bricks, Bytes en Behaviour.’’ Bricks verwijst naar de fysieke werkomgeving: het gebouw, de inrichting, de locatie. Bytes is uiteraard gerelateerd aan ict-voorzieningen en andere technologische vereisten. Behaviour, tot slot, heeft betrekking op het gewenste gedrag dat men door flexibel werken wil bereiken. Smit: ,,Vroeger was een kantoor een omgeving waarin je van 9 tot 5 verbleef om aan een aantal taken te werken. Nu is het een omgeving die jou in staat moet stellen om zo productief mogelijk te zijn.’’ Om hierin te slagen, moet de juiste mix tussen belevingswaarde en functionaliteit worden bereikt. Het is een balans tussen gevoelsaspecten, zoals wat je fijn vindt, wat je inspireert en functionele aspecten zoals technologie. Soms levert dat verrassende inzichten op, weet Smit: ,,Je zou bijvoorbeeld denken dat jongeren alles mobiel en op afstand beschikbaar willen hebben, maar uit onderzoek op de Erasmus Universiteit blijkt dat er juist een enorme behoefte is aan studieplekken. Studenten willen elkaar opzoeken om samen te werken. Uiteraard ondersteund met goede WiFi en horeca waar je lekkere koffie kunt krijgen.’’ Volgens Smit wordt in een traditioneel kantoor de ruimte slecht benut. Gemiddeld is de bezettingsgraad veertig à vijftig procent. ,,Bij flexibel werken heb je minder vierkante meters nodig; dankzij slimme technologie maak je er effectiever gebruik van. Minder vierkante meters levert een besparing op in bijvoorbeeld schoonmaakkosten, verwarming en verlichting. Tegelijkertijd vergroot flexibel werken de productiviteit van medewerkers sterk. Door altijd en overal de juiste bestanden voor handen te hebben bijvoorbeeld of door meetings buiten de deur te vervangen door een Skype-sessie. Ook dat levert winst op.’’

01-11-2017 13:11

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...