Europa besteedt vele miljarden aan energie-efficiënte gebouwen

,,Europa is een wereldspeler wat duurzame wetgeving en initiatieven betreft.’’ Dit zegt Tom Machinchick, principal research analyst bij onderzoeksbureau Navigant Research, in een onlangs verschenen persbericht. ,,Kantoren spelen een essentiële rol in het behalen van de ambitieuze doelstellingen die Europa voor 2020 wil bereiken.’’

Op basis van zijn analyse 'Market Data: Energy Efficient Buildings - Europe', verwacht Navigant Research dat de markt voor energie-efficiënte gebouwen groeit van 83,5 miljard dollar in 2017, naar 111,9 miljard in 2026. Het onderzoeksbureau analyseerde energie-efficiënte technologieën in West- en Oost-Europa. Het onderzoek focuste zich op zeven thema’s: ventilatie en airconditioning, verlichting, bouw, waterefficiëntie, verwarming, isolatie, installatie. ,,Intelligente digitale technologieën zijn noodzakelijk voor Europa om de lange termijn doelstellingen te behalen: Het van vergroten van energie-efficiënte en vermindering van CO2-uitstoot. Een bepaald niveau van efficiëntie kan redelijk makkelijk worden bereikt, maar voor toekomstige doelstellingen bieden nieuwe technologieën een uitkomst.’’

actueel
06-11-2017 11:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...