Gebouw benaderen als een smartphone

De focus bij slimme gebouwen ligt soms teveel op energiebesparing en gebruikte oplossingen zijn ook niet altijd ‘future proof’. Wouter Kok, directeur van een ontwikkelingsbedrijf van oplossingen voor slimme gebouwen, zegt in Ensoc Magazine dat de infrastructuur technische mogelijkheden moet bieden voor energiebesparing. ,,En niet aansluiten op bepaalde technische mogelijkheden of andersom. Opdrachtgevers moeten niet verwachten dat ze een perfecte match kunnen maken tussen techniek en vraag.’’

Er valt dus nog veel te verbeteren bij de realisatie en beheer van slimme gebouwen. Opdrachtgevers vragen vaak niet om het beste product, maar om een bepaald product voor de laagste prijs. Het vraagstuk van slimme gebouwen draait om opdrachtgeverschap, zo is te lezen in Ensoc Magazine. Er zou meer aandacht moeten zijn voor integraliteit. Kok: Wat ik in de praktijk veel tegenkom, is dat er in potentie technisch enorm veel mogelijk is om energie te besparen. Maar die techniek kan zo complex zijn, dat er te weinig kennis in het gebouw is om het goed te beheren. Er worden fouten gemaakt in de installaties en die fouten worden niet hersteld.’’ Een oplossing voor te complexe en onbenutte slimme systemen is om een gebouw te benaderen als een telefoon, stelt Kok. ,,Wil je de potentie van energiebesparing uit je slimme gebouw halen, dan moet die uit complexe technische oplossingen komen. In Silicon Valley hebben ze de complexiteit van een smartphone dermate versimpeld voor gebruikers dat bij wijze van spreken drie man een wereldwijd succesvolle app kunnen bouwen. Daar moeten we in de bouw ook naartoe. Zo kunnen we het leven van die facilitaire manager van een slim gebouw makkelijker maken.’’

05-10-2017 09:10

Best bekeken

Duurzame houten school Rotterdam geen succes

De bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam is stopgezet. Het ging om een duurzame houten nieuwbouw in de wijk Lombardijen. Sinds het vertrek van de aannemer in 2016 lag het project stil en werd geen nieuw bedrijf gevonden. Het afblazen kost de gemeente Rotterdam vijftien miljoen euro. Er ...

Uitbreiding collectie met ledversie UM2

Onder invloed van de wijzigende Europese regelgeving komt er steeds meer interesse voor diffusorarmaturen. Daarom breidt ETAP haar gamma verder uit, nu met de ledversie van de UM2. De UM2-armaturen zijn bekend om hun strakke vormgeving, stijlvolleafwerking en hoog energetisch rendement, onder meer ...