Geld verdienen met duurzaamheid

Mkb-bedrijven die zichzelf als innovatief omschrijven, doen duidelijk meer aan duurzaamheid dan niet-innovatieve bedrijven. Ze doen niet alleen vaker aan energiebesparing, afvalreductie en recycling, maar ook meer aan het opwekken of gebruik van duurzame energie en aan CO2-reductie. Duurzaamheid is een belangrijk thema in het regeerakkoord van Rutte III.

Met een doelstelling van een CO2-reductie van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) ontkomt ook het mkb er niet aan om duurzamer te worden. Uit eerder onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat drie op de vier mkb-bedrijven in Nederland in meer of mindere mate duurzaam onderneemt. Een verdere verduurzaming van het mkb is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom is het van belang te kijken om wat voor bedrijven het hier gaat en op welke manier ze duurzaam bezig zijn. Zowel voor innovatieve als niet-innovatieve bedrijven zijn kostenbesparingen de grootste drijfveer om duurzaam te ondernemen. Daarnaast ondernemen innovatieve bedrijven vaker duurzaam vanuit strategisch oogpunt. Dit geldt met name voor de bedrijven die zich richten op product- en/of procesinnovatie. Deze bedrijven zien kansen in de markt of gebruiken duurzaamheid om zich van de concurrent te onderscheiden. Duurzaamheid maakt dan ook bij veel innovatieve bedrijven onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. Uit de vraag waar bedrijven de komende twee jaar van plan zijn in te investeren, blijkt dat innovatieve bedrijven vaker in de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en/of diensten en in duurzame productiemethoden investeren dan niet-innovatieve bedrijven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat innovatieve bedrijven duurzaamheid ook vaak beschouwen als onderdeel van het verdienmodel. Ongeveer de helft van de innovatieve bedrijven draagt ook naar buiten toe uit dat het bedrijf duurzaam onderneemt.

14-11-2017 09:11

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...