Geld verdienen met duurzaamheid

Mkb-bedrijven die zichzelf als innovatief omschrijven, doen duidelijk meer aan duurzaamheid dan niet-innovatieve bedrijven. Ze doen niet alleen vaker aan energiebesparing, afvalreductie en recycling, maar ook meer aan het opwekken of gebruik van duurzame energie en aan CO2-reductie. Duurzaamheid is een belangrijk thema in het regeerakkoord van Rutte III.

Met een doelstelling van een CO2-reductie van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) ontkomt ook het mkb er niet aan om duurzamer te worden. Uit eerder onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat drie op de vier mkb-bedrijven in Nederland in meer of mindere mate duurzaam onderneemt. Een verdere verduurzaming van het mkb is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom is het van belang te kijken om wat voor bedrijven het hier gaat en op welke manier ze duurzaam bezig zijn. Zowel voor innovatieve als niet-innovatieve bedrijven zijn kostenbesparingen de grootste drijfveer om duurzaam te ondernemen. Daarnaast ondernemen innovatieve bedrijven vaker duurzaam vanuit strategisch oogpunt. Dit geldt met name voor de bedrijven die zich richten op product- en/of procesinnovatie. Deze bedrijven zien kansen in de markt of gebruiken duurzaamheid om zich van de concurrent te onderscheiden. Duurzaamheid maakt dan ook bij veel innovatieve bedrijven onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. Uit de vraag waar bedrijven de komende twee jaar van plan zijn in te investeren, blijkt dat innovatieve bedrijven vaker in de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en/of diensten en in duurzame productiemethoden investeren dan niet-innovatieve bedrijven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat innovatieve bedrijven duurzaamheid ook vaak beschouwen als onderdeel van het verdienmodel. Ongeveer de helft van de innovatieve bedrijven draagt ook naar buiten toe uit dat het bedrijf duurzaam onderneemt.

14-11-2017 09:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...