Groene daken zorgen voor meer leefbare steden

Volgens ir. Kees Hendriks, onderzoeker Natuurlijk Kapitaal en Duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit, zijn er wereldwijd twee processen gaande die een grote impact hebben op het stedelijk gebied: migratie naar de stad en klimaatverandering. Een belangrijke vraag bij deze ontwikkeling is hoe we de steden leefbaar houden. De steden groeien in omvang en verdichten, waardoor er steeds minder ruimte is voor natuur en groen.

Natuur in de stad kan een handje helpen om de overlast door de veelal verharde omgeving (o.a. hogere temperaturen en regenwater dat niet in de bodem kan worden opgenomen) te verzachten en de stad leefbaar te houden. Een concrete maatregel is het aanleggen van groene daken. De meest voorkomende groene daken zijn begroeid met vetplantjes (sedum), die bestand zijn tegen de extreme temperatuur op het dak. Vanwege hun beperkte gewicht zijn ze op veel platte daken toepasbaar. Deze daken zijn het hele jaar groen en bloeien in de zomer waar dan onder andere veel bijen op afkomen. Maar er zijn ook andere soorten groene daken begroeid met kruidige planten, zoals grassen en bloemen. Hendriks: ,,Ze dragen bij aan klimaatadaptatie en natuur in de stad, maar groene daken zijn geen wondermiddel waarmee alle problemen worden opgelost. Ze vervullen echter wel meerdere functies tegelijk en zorgen mede voor het leefbaar houden van de stad.’’ Zo vervullen groene daken een functie bij het koelen van woningen en ook enigszins van de omgeving, verminderen ze de hemelwaterafvoer over het jaar, en is de levensduur van een groen dak langer dan van een gewoon plat dak. ,,Groene daken kunnen ook gecombineerd worden met zonnepanelen’’, aldus Hendriks. ,,Daarnaast leveren groene daken een bijdrage aan de verfraaiing van gebouwen en de gezondheid van de gebruikers. Bovendien ondersteunen ze de biodiversiteit in de stad.’’

actueel
08-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...