Groene daken zorgen voor meer leefbare steden

Volgens ir. Kees Hendriks, onderzoeker Natuurlijk Kapitaal en Duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit, zijn er wereldwijd twee processen gaande die een grote impact hebben op het stedelijk gebied: migratie naar de stad en klimaatverandering. Een belangrijke vraag bij deze ontwikkeling is hoe we de steden leefbaar houden. De steden groeien in omvang en verdichten, waardoor er steeds minder ruimte is voor natuur en groen.

Natuur in de stad kan een handje helpen om de overlast door de veelal verharde omgeving (o.a. hogere temperaturen en regenwater dat niet in de bodem kan worden opgenomen) te verzachten en de stad leefbaar te houden. Een concrete maatregel is het aanleggen van groene daken. De meest voorkomende groene daken zijn begroeid met vetplantjes (sedum), die bestand zijn tegen de extreme temperatuur op het dak. Vanwege hun beperkte gewicht zijn ze op veel platte daken toepasbaar. Deze daken zijn het hele jaar groen en bloeien in de zomer waar dan onder andere veel bijen op afkomen. Maar er zijn ook andere soorten groene daken begroeid met kruidige planten, zoals grassen en bloemen. Hendriks: ,,Ze dragen bij aan klimaatadaptatie en natuur in de stad, maar groene daken zijn geen wondermiddel waarmee alle problemen worden opgelost. Ze vervullen echter wel meerdere functies tegelijk en zorgen mede voor het leefbaar houden van de stad.’’ Zo vervullen groene daken een functie bij het koelen van woningen en ook enigszins van de omgeving, verminderen ze de hemelwaterafvoer over het jaar, en is de levensduur van een groen dak langer dan van een gewoon plat dak. ,,Groene daken kunnen ook gecombineerd worden met zonnepanelen’’, aldus Hendriks. ,,Daarnaast leveren groene daken een bijdrage aan de verfraaiing van gebouwen en de gezondheid van de gebruikers. Bovendien ondersteunen ze de biodiversiteit in de stad.’’

08-11-2017 09:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...