Het beter beheersen van kantoorklimaat

,,Over alle zaken waarover medewerkers een mening kunnen hebben op de werkvloer, klagen zij het meest over een wisselende, of een te lage of te hoge temperatuur.’’ Volgens Andrew Sykes van Andrews Sykes Klimaatverhuur is daarnaast vooral het probleem dat mensen het idee hebben er geen invloed over te hebben, aangezien dit door 75 procent als storend wordt ervaren.

 Klimaatbeheersing vindt tegenwoordig plaats in de meeste moderne kantoorgebouwen. De temperatuur en vochtigheid in ruimtes worden constant gehouden via een centraal werkend aircosysteem bijvoorbeeld. In de zomer lekker koel, in de winter aangenaam warm. In de praktijk is het echter vaak lastiger, omdat een gebouw een schaduw- en een zonkant heeft, verschillende verdiepingen en bijvoorbeeld een wisselende hoeveelheid werknemers op een afdeling. Sykes: ,,Een slechte klimaatbeheersing heeft daadwerkelijk een negatief effect op de gezondheid van mensen, en daarmee het ziekteverzuim.’’ Voorbeelden van zaken die volgens hem kunnen voorkomen zijn schimmels en een verhoogde concentratie van huisstofmijt of koolmonoxide. ,,Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn een koolmonoxidevergiftiging, longproblemen, geïrriteerde luchtwegen, maar ook stress en vermoeidheid.’’ Er wordt door de overheid geadviseerd in kantoorruimte een minimale luchtverversing van dertig kubieke meter per uur per persoon te hanteren, aldus Sykes. ,,De luchtverversing kan via de natuurlijke weg plaatsvinden door middel van tocht. Het mag echter nooit hinderlijk zijn en is soms moeilijk te realiseren als ruimte aan de tegenovergestelde wand geen luchtdrukverschil heeft.’’ Een efficiënt ventilatiesysteem is daarom volgens hem toch vaak beter, mits de kanalen regelmatig schoongemaakt worden en de stoffilters vervangen, en de ververste lucht niet al te droog is. ,,Bovendien moeten volgens de Arbo-regelgeving printers, faxen en kopieerapparaten, die meer dan vijfduizend kopieën per maand produceren, in een aparte ruimte met voldoende ventilatie worden geplaatst, vertelt Sykes. ,,Onthoud dat de luchtkwaliteit niet alleen door klimaatbeheersing wordt bepaald, maar ook door schone werkplekken. Gladde en eenvoudig te reinigen vloerbedekking, dichte kasten, een clean desk policy en regelmatig schoonmaken van de werkplek dragen bij aan het voorkomen van nare gezondheidsklachten.’’

actueel
06-11-2017 11:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...