Het beter beheersen van kantoorklimaat

,,Over alle zaken waarover medewerkers een mening kunnen hebben op de werkvloer, klagen zij het meest over een wisselende, of een te lage of te hoge temperatuur.’’ Volgens Andrew Sykes van Andrews Sykes Klimaatverhuur is daarnaast vooral het probleem dat mensen het idee hebben er geen invloed over te hebben, aangezien dit door 75 procent als storend wordt ervaren.

 Klimaatbeheersing vindt tegenwoordig plaats in de meeste moderne kantoorgebouwen. De temperatuur en vochtigheid in ruimtes worden constant gehouden via een centraal werkend aircosysteem bijvoorbeeld. In de zomer lekker koel, in de winter aangenaam warm. In de praktijk is het echter vaak lastiger, omdat een gebouw een schaduw- en een zonkant heeft, verschillende verdiepingen en bijvoorbeeld een wisselende hoeveelheid werknemers op een afdeling. Sykes: ,,Een slechte klimaatbeheersing heeft daadwerkelijk een negatief effect op de gezondheid van mensen, en daarmee het ziekteverzuim.’’ Voorbeelden van zaken die volgens hem kunnen voorkomen zijn schimmels en een verhoogde concentratie van huisstofmijt of koolmonoxide. ,,Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn een koolmonoxidevergiftiging, longproblemen, geïrriteerde luchtwegen, maar ook stress en vermoeidheid.’’ Er wordt door de overheid geadviseerd in kantoorruimte een minimale luchtverversing van dertig kubieke meter per uur per persoon te hanteren, aldus Sykes. ,,De luchtverversing kan via de natuurlijke weg plaatsvinden door middel van tocht. Het mag echter nooit hinderlijk zijn en is soms moeilijk te realiseren als ruimte aan de tegenovergestelde wand geen luchtdrukverschil heeft.’’ Een efficiënt ventilatiesysteem is daarom volgens hem toch vaak beter, mits de kanalen regelmatig schoongemaakt worden en de stoffilters vervangen, en de ververste lucht niet al te droog is. ,,Bovendien moeten volgens de Arbo-regelgeving printers, faxen en kopieerapparaten, die meer dan vijfduizend kopieën per maand produceren, in een aparte ruimte met voldoende ventilatie worden geplaatst, vertelt Sykes. ,,Onthoud dat de luchtkwaliteit niet alleen door klimaatbeheersing wordt bepaald, maar ook door schone werkplekken. Gladde en eenvoudig te reinigen vloerbedekking, dichte kasten, een clean desk policy en regelmatig schoonmaken van de werkplek dragen bij aan het voorkomen van nare gezondheidsklachten.’’

06-11-2017 11:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...