Inbesteding niet wenselijk voor OSB

OSB verzet zich tegen inbesteding. Dit gebeurt via directe lobby richting de op dit moment formerende partijen en op een meer indirecte manier via VNO NCW en MKB Nederland. De werkgeversorganisatie heeft voorgesteld om het quotum af te schaffen. Hierin ziet zij de oplossing om inbesteding te voorkomen. OSB ziet het opleggen van een quotum aan de overheid immers als een directe bedreiging voor de branche.

Voor overheidswerkgevers is inbesteden een relatief makkelijke manier om banen voor de doelgroep in te vullen. Dit is een direct gevaar voor diensten aan de basis van de arbeidsmarkt die op dit moment zijn uitbesteed, zoals schoonmaak. Bovendien wordt in 2018 weer gemeten of de volgende tranche van de banenafspraak gehaald is. Zowel voor overheid als voor het bedrijfsleven bestaat het gevaar dat die tranche niet gehaald wordt en er een quotum wordt opgelegd. Werkgevers doen er alles aan om dit te voorkomen. Het kabinet heeft begin september besloten om over te gaan tot het activeren van het quotum arbeidsbeperkten voor overheidswerkgevers. Staatssecretaris Klijnsma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. De quotumheffing wordt pas over het jaar 2019 opgelegd. De werkgevers in het bedrijfsleven liggen op koers en hebben in 2016 de afgesproken doelstelling wel gehaald en hebben dus nog niet te maken met de quotumheffing. Overigens ziet ook VNO NCW het gevaar van inbesteden en steunt zij OSB in de strijd tegen inbesteden.

28-09-2017 09:09

Best bekeken

Duurzame houten school Rotterdam geen succes

De bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam is stopgezet. Het ging om een duurzame houten nieuwbouw in de wijk Lombardijen. Sinds het vertrek van de aannemer in 2016 lag het project stil en werd geen nieuw bedrijf gevonden. Het afblazen kost de gemeente Rotterdam vijftien miljoen euro. Er ...

Uitbreiding collectie met ledversie UM2

Onder invloed van de wijzigende Europese regelgeving komt er steeds meer interesse voor diffusorarmaturen. Daarom breidt ETAP haar gamma verder uit, nu met de ledversie van de UM2. De UM2-armaturen zijn bekend om hun strakke vormgeving, stijlvolleafwerking en hoog energetisch rendement, onder meer ...