KNX: gemeenschappelijk platform, waarin alles samenkomt

,,Iedereen is bezig met flexibele schoolgebouwen, die fluctuaties kunnen opvangen en op veranderingen binnen het onderwijs kunnen inspelen. Dit betekent dat je dan vaak de hele infrastructuur moet aanpassen. We maken gebouwen voor veertig jaar, die gedurende de levensduur vaak (te) moeilijk aan te passen zijn. Ontwikkelingen binnen zorg met domotica of het hotelwezen zijn verder met de integratie van gebruiksvriendelijke systemen, waardoor je slimmere gebouwen krijgt.’’   Aan het woord is Harry Vedder van M3V. Samen met Paul Markesteijn (ABB), Marco van Zandwijk (Ruimte OK) en Ad Kuivenhoven (Christelijke Onderwijs Groep) had hij een gesprek met de redactie van de website www.schooldomein.nl. Onderwerp was ‘slimme gebouwen’. Aanleiding is een Smart@School Event, dat op 14 november plaatsvindt om opdrachtgevers meer bewust te maken van de kansen die er liggen. Door systemen aan de voorkant van het bouwproces te verbinden, is het mogelijk om echt slimmere gebouwen te maken.’’ Kuivenhoven: ,,Op het moment dat je iets in je Programma van Eisen opschrijft, is de werkelijkheid alweer veranderd. Hoe kun je als opdrachtgever dan nog je organisatie en exploitatie goed inrichten? Een bouwproces kent veel traditioneel georganiseerde disciplines, waarbij iedereen binnen de eigen keten met thema’s als innovatie en verduurzaming bezig is, maar er weinig samenhang is. Wij hebben een design en build aanbesteding gehad, maar merken hoe lastig het is om marktpartijen goed in te lichten over je intenties. Hoe creëer je nu een gemeenschappelijk platform, waarin alles samenkomt?’’ Volgens Markesteijn kan dit heel goed met de KNX-technologie. In feite de html van de installatietechniek, die alles koppelt op het gebied van E en W (en ict). ,,Programmeer je je nieuwe configuratie, dan worden aspecten als zonering, bezetting, klimaat, beveiliging en ict meegenomen. Dat kunnen ook onderwijsconfiguraties zijn. Praktisch gaat het om twee kastjes in een ruimte die klimaat en aanwezigheid regelen. Met een unieke QR-code kun je als gebruiker programmeren, maar ook eigen accenten leggen. Uiteraard legt het systeem afwijkend gedrag vast, waardoor je tijdig kunt ingrijpen.’’ Ook Van Zandwijk is enthousiast over KNX. ,,Regelsystemen voor de E en W-installaties, die via één open platform bedienbaar en beheersbaar zijn, dragen bij aan gebouwen die duurzaam en efficiënt zijn. Door dit in de ontwerpfase al duidelijk als prestatie-eis mee te geven, wordt het uiteindelijke gebouw gedurende haar levensduur veel beter (her)programmeerbaar. Aandachtspunt is dat de mensen in de bouw- en ontwerpbranche nog vaak op de techniek zijn gericht.’’ Markesteijn is het hier mee eens: ,,Door deze ontwikkeling borg je dat toekomstige gebouwen niet alleen slimmer, maar ook duurzamer zijn en het presteren niet afhankelijk wordt van de toevallige passant die voor de huisvesting verantwoordelijk is.’’

03-11-2017 11:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...