‘Werkenden hebben weinig zorgen over digitale veiligheid'

Plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Patricia Zorko, heeft deze week de nieuwe campagne van Alert Online afgetrapt. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat driekwart van de werkende Nederlanders zich op het werk weinig of zeer weinig zorgen maakt over digitale veiligheid. Opvallend genoeg zijn ze wel bezorgd over online veiligheid thuis.  

In het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017 van Alert Online zegt de helft van alle werkenden geen informatie te hebben gekregen van de werkgever over veilig online werken. Zo weten veel medewerkers niet wat de veiligheidsprocedures zijn binnen het bedrijf. Het is vaak ook onduidelijk of de servers van een bedrijf zijn beveiligd. Nederlanders hebben een lage inschatting van de impact van diverse vormen van cybercriminaliteit. Zo wordt de kans op computerschade in alle vormen op minder dan vijftien procent ingeschat. Per voorval heeft tien tot vijfenvijftig procent hier echter wel persoonlijk mee te maken gehad. Ongeveer de helft zegt voorzichtiger te zijn geworden, na slachtoffer te zijn geweest van een aanval. Ook zegt een ruime meerderheid van de Nederlanders goed, zeer goed of uitstekend om te gaan met potentieel gevaarlijke situaties. De meeste risico’s zitten volgens de bevolking bij e-mails met hyperlinks of met besmette bijlagen. Zo'n 55 procent van de Nederlanders is thuis benaderd met phishing op een privé-mailadres, tegenover 39 procent van de werkenden die op een werk-mailadres benaderd zijn.

actueel
11-10-2017 08:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...