ONE ziet economie als ‘huishoudkunde’

De organisatie Our New Economy (ONE) wil een economie, die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Om dit te bereiken, ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan. De organisatie wil een einde maken aan de dominante neoliberale stroming in de maatschappij en in het onderwijs. Hiermee ontwikkelt zij de noodzakelijke fundamenten voor een samenleving, waarbinnen andere economische waarden de aandacht krijgen die ze verdienen.

Dit is te lezen op de website www.duurzaamondernemen.nl. ‘Our New Economy kijkt veel breder dan geld, geldschepping en financieel kapitaal. Zij ziet economie als ‘huishoudkunde’, zoals Aristoteles het ooit definieerde, waarin het draait om veel meer waarden dan geld. Het gaat dan om een economie die regeneratief is – zichzelf in balans houdt – en die brede maatschappelijke doelstellingen kent. Daarbij staan sociaal en ecologisch kapitaal voorop als de noodzakelijke voorwaarden voor welvaart en welzijn. Dat we niet door kunnen gaan op de huidige weg is duidelijk, maar hoe dan wel? Op die cruciale vraag wordt geprobeerd een antwoorden te vinden.’ ONE gaat de verandering breed aanjagen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen in de maatschappij. Denk allereerst aan onderwijs en onderzoek, maar ook vakbonden, ondernemers en werkgevers, landelijke en lokale politiek, maatschappelijke organisaties en NGO’s. ‘We adresseren kritische economische problemen en zullen onderbelichte onderwerpen aankaarten. Het blijft niet bij debat, we zullen ook projecten opstarten om verandering in gang te zetten. We ontwikkelen nieuwe perspectieven en dragen bij aan vervolgstappen en zinvolle experimenten.’ Om verandering van de economie te bereiken, initieert en verzorgt ONE projecten. Een van de eerste projecten heeft betrekking op het onderwijs. Hierbij wordt samen met economiestudenten, docenten en hoogleraren van diverse universiteiten gewerkt aan nieuw lesmateriaal en lesprogramma’s op alle niveaus. In een ander project, over werk, gaan de deelnemers op zoek naar experimenten voor praktische toepassingen. Er zijn debatten en vakbonden, werkgevers en politici worden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe visie op werk en inkomen.’  

03-11-2017 11:11

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...