ONE ziet economie als ‘huishoudkunde’

De organisatie Our New Economy (ONE) wil een economie, die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Om dit te bereiken, ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan. De organisatie wil een einde maken aan de dominante neoliberale stroming in de maatschappij en in het onderwijs. Hiermee ontwikkelt zij de noodzakelijke fundamenten voor een samenleving, waarbinnen andere economische waarden de aandacht krijgen die ze verdienen.

Dit is te lezen op de website www.duurzaamondernemen.nl. ‘Our New Economy kijkt veel breder dan geld, geldschepping en financieel kapitaal. Zij ziet economie als ‘huishoudkunde’, zoals Aristoteles het ooit definieerde, waarin het draait om veel meer waarden dan geld. Het gaat dan om een economie die regeneratief is – zichzelf in balans houdt – en die brede maatschappelijke doelstellingen kent. Daarbij staan sociaal en ecologisch kapitaal voorop als de noodzakelijke voorwaarden voor welvaart en welzijn. Dat we niet door kunnen gaan op de huidige weg is duidelijk, maar hoe dan wel? Op die cruciale vraag wordt geprobeerd een antwoorden te vinden.’ ONE gaat de verandering breed aanjagen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen in de maatschappij. Denk allereerst aan onderwijs en onderzoek, maar ook vakbonden, ondernemers en werkgevers, landelijke en lokale politiek, maatschappelijke organisaties en NGO’s. ‘We adresseren kritische economische problemen en zullen onderbelichte onderwerpen aankaarten. Het blijft niet bij debat, we zullen ook projecten opstarten om verandering in gang te zetten. We ontwikkelen nieuwe perspectieven en dragen bij aan vervolgstappen en zinvolle experimenten.’ Om verandering van de economie te bereiken, initieert en verzorgt ONE projecten. Een van de eerste projecten heeft betrekking op het onderwijs. Hierbij wordt samen met economiestudenten, docenten en hoogleraren van diverse universiteiten gewerkt aan nieuw lesmateriaal en lesprogramma’s op alle niveaus. In een ander project, over werk, gaan de deelnemers op zoek naar experimenten voor praktische toepassingen. Er zijn debatten en vakbonden, werkgevers en politici worden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe visie op werk en inkomen.’  

actueel
03-11-2017 11:11

Best bekeken

Introductie nieuwe luchtzuiverende en geurabsorberende folies

Fleetshield introduceert twee nieuwe folies voor binnenruimtes: een luchtzuiverende VOC Active folie en een geurabsorberende OLF Active folie met antibacteriële werking. De folies kunnen ook door uw eigen medewerkers worden aangebracht nadat zij hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij ...

Wie ga je verbazen?

Ruim op tijd kom ik aan bij de vergaderlocatie waar ik een klant voor een overleg ga ontmoeten. Behalve een koffiecorner zijn er ook werkplekken. Een groot reclamebord bij de ingang vertelt me ‘Uw kantoor is ónze lobby’, en belooft mij Print Service, Gratis Wifi én het ...