ONE ziet economie als ‘huishoudkunde’

De organisatie Our New Economy (ONE) wil een economie, die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Om dit te bereiken, ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan. De organisatie wil een einde maken aan de dominante neoliberale stroming in de maatschappij en in het onderwijs. Hiermee ontwikkelt zij de noodzakelijke fundamenten voor een samenleving, waarbinnen andere economische waarden de aandacht krijgen die ze verdienen.

Dit is te lezen op de website www.duurzaamondernemen.nl. ‘Our New Economy kijkt veel breder dan geld, geldschepping en financieel kapitaal. Zij ziet economie als ‘huishoudkunde’, zoals Aristoteles het ooit definieerde, waarin het draait om veel meer waarden dan geld. Het gaat dan om een economie die regeneratief is – zichzelf in balans houdt – en die brede maatschappelijke doelstellingen kent. Daarbij staan sociaal en ecologisch kapitaal voorop als de noodzakelijke voorwaarden voor welvaart en welzijn. Dat we niet door kunnen gaan op de huidige weg is duidelijk, maar hoe dan wel? Op die cruciale vraag wordt geprobeerd een antwoorden te vinden.’ ONE gaat de verandering breed aanjagen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partijen in de maatschappij. Denk allereerst aan onderwijs en onderzoek, maar ook vakbonden, ondernemers en werkgevers, landelijke en lokale politiek, maatschappelijke organisaties en NGO’s. ‘We adresseren kritische economische problemen en zullen onderbelichte onderwerpen aankaarten. Het blijft niet bij debat, we zullen ook projecten opstarten om verandering in gang te zetten. We ontwikkelen nieuwe perspectieven en dragen bij aan vervolgstappen en zinvolle experimenten.’ Om verandering van de economie te bereiken, initieert en verzorgt ONE projecten. Een van de eerste projecten heeft betrekking op het onderwijs. Hierbij wordt samen met economiestudenten, docenten en hoogleraren van diverse universiteiten gewerkt aan nieuw lesmateriaal en lesprogramma’s op alle niveaus. In een ander project, over werk, gaan de deelnemers op zoek naar experimenten voor praktische toepassingen. Er zijn debatten en vakbonden, werkgevers en politici worden betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe visie op werk en inkomen.’  

03-11-2017 11:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...