OSB wil samenwerken met nieuw kabinet

Ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche willen samen met het nieuwe kabinet werken aan een gezonde economie en een goed functionerende arbeidsmarkt. Brancheorganisatie OSB heeft al aangegeven dat zij de uitwerking kritisch blijft volgen. De partijen (VVD, CDA, D66 en CU) hebben gehoor gegeven aan de oproep om ondernemers meer ruimte te geven voor sociaal en inclusief werkgeverschap.

Binnen het regeerakkoord zijn er diverse plannen die relevant zijn voor schoonmaak-en glazenwassersbedrijven. OSB zette er een paar op een rijtje:

 • Het kabinet gaat verder met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met vijf miljoen per jaar verhoogd OSB ziet graag dat er ook budget gaat naar sectoren die zelf investeren in taal, zoals de schoonmaakbranche. 
 • OSB is blij met de aandacht voor versoepeling van het ontslagrecht, de administratieve lastenverlichting en de meer gebalanceerde benadering van de transitievergoeding. Maar zij maakt zich wel zorgen over de kostenstijging die hiermee gepaard gaat. Er is goed geluisterd naar de problemen die MKB’ers ervaren in de transitievergoeding.
 • OSB is blij dat voor kleine werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar een jaar. De WGA gaat van tien naar vijf jaar, dit levert een verkleining van het werkgeversrisico, waarvoor OSB altijd heeft gepleit. Als belangenorganisatie dringt OSB er op aan dat bij de definitie van ‘kleine werkgever’ rekening wordt gehouden met de parttimefactor van het personeel van het bedrijf, om tegemoet te komen aan werkgevers waar veel deeltijdwerkers actief zijn. 
 • Het voorstel om mensen met een arbeidsbeperking langer mee te laten tellen voor de banenafspraak vindt OSB positief. 
 • De voorstellen rondom leeftijdsbewust personeelsbeleid sluiten aan op de afspraken die OSB in de CAO hierover heeft opgenomen. 
 • OSB pleit al geruime tijd voor het vergroten van de capaciteit en inzet van de Inspectie SZW voor handhaving en fraudebestrijding. Zij ziet in het regeerakkoord hiervoor plannen terug. Dit gaat gepaard met minder administratieve lasten en toezichtslasten. OSB vindt het belangrijk dat er ook inzet gaat naar veilig en gezond werken in de sector, met extra aandacht voor de gespecialiseerde reinigingsactiviteiten. 
 • OSB is het eens met de inzet op een internationaal gelijk speelveld voor werknemers. Dit voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
 • Er komt een nieuw pensioencontract dat nader wordt uitgewerkt. 
 • Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. 
 • Onderhoud en glasbewassing aan het interieur van woningen gaat last ondervinden van de verhoging van het lage btw-tarief van zes naar negen procent. OSB betreurt dit.
 • Het aangescherpte inburgeringsbeleid zorgt dat statushouders sneller beschikbaar komen voor een toch al krappe arbeidsmarkt. De schoonmaakbranche biedt deze mensen een warm welkom op de arbeidsmarkt van de schoonmaakbranche.
12-10-2017 10:10

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...