Rattenoverlast op Erasmus Universiteit?

Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt momenteel het stijgend aantal meldingen van ratten op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er inderdaad sprake is van overlast, wordt bekeken welke bestrijdings- en preventiemaatregelen er nodig zijn.

Eén van de oorzaken voor de toegenomen rattenoverlast in Rotterdam is een nieuwe wet die strengere eisen stelt aan de bestrijding van ratten met gif. Dit mag alleen nog gebruikt worden als alternatieve bestrijding, zoals het plaatsen van klemmen, niet werkt. Uit het ‘Actieplan Rattenoverlast’ van de gemeente Rotterdam blijkt dat de hele stad kampt met een groeiende rattenoverlast.

11-10-2017 08:10

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...