Onderzoek naar voorplanting ratten

‘Als we niets doen, kan de rattenpopulatie nog verder toenemen. Hun voortplanting is volkomen anders dan die van mensen. Ratten zorgen namelijk voor grote aantallen nakomelingen. Als er genoeg voedsel is en schuilplaatsen goed bereikbaar zijn, bestaat het gevaar dat de rattenpopulatie nog verder toeneemt.’ Uit recent onderzoek is gebleken dat twee ratten bijna een half miljard nakomelingen kunnen produceren in slechts drie jaar tijd.

Het interactieve project, genaamd ‘De Opkomst van de Ratten’, van Rentokil Pest Control, visualiseert het hoge tempo waarmee ratten zich voortplanten en toont hoe snel een rattenplaag uit de hand kan lopen. Technisch manager Peter Timmermans: ,,In optimale omstandigheden kan een rat tot zes nesten per jaar produceren, elk bestaande uit twaalf jongen. Ratten worden seksueel volwassen na vier à vijf weken. Dit betekent dat de rattenpopulatie exponentieel kan groeien van twee tot 1.248 in slechts één jaar en maar liefst 776.000 ratten het jaar erna.’’ Om te voorkomen dat je zelf last krijgt van een rattenplaag, is het belangrijk om voedsel goed op te bergen en afvalcontainers regelmatig te legen. Gooi ook geen etensresten naar buiten voor de vogels of eendjes. Dit trekt namelijk ook ratten en muizen aan. Door deze tips op te volgen, verklein je de kans op rattenoverlast. Ratten kunnen ziektes zoals Salmonella, de rattenbeetkoorts, E.coli en de ziekte van Weil overbrengen. De ziekte van Weil kan zelfs dodelijk zijn door lever- en nierfunctiestoornissen.

14-11-2017 09:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...