Onderzoek naar voorplanting ratten

‘Als we niets doen, kan de rattenpopulatie nog verder toenemen. Hun voortplanting is volkomen anders dan die van mensen. Ratten zorgen namelijk voor grote aantallen nakomelingen. Als er genoeg voedsel is en schuilplaatsen goed bereikbaar zijn, bestaat het gevaar dat de rattenpopulatie nog verder toeneemt.’ Uit recent onderzoek is gebleken dat twee ratten bijna een half miljard nakomelingen kunnen produceren in slechts drie jaar tijd.

Het interactieve project, genaamd ‘De Opkomst van de Ratten’, van Rentokil Pest Control, visualiseert het hoge tempo waarmee ratten zich voortplanten en toont hoe snel een rattenplaag uit de hand kan lopen. Technisch manager Peter Timmermans: ,,In optimale omstandigheden kan een rat tot zes nesten per jaar produceren, elk bestaande uit twaalf jongen. Ratten worden seksueel volwassen na vier à vijf weken. Dit betekent dat de rattenpopulatie exponentieel kan groeien van twee tot 1.248 in slechts één jaar en maar liefst 776.000 ratten het jaar erna.’’ Om te voorkomen dat je zelf last krijgt van een rattenplaag, is het belangrijk om voedsel goed op te bergen en afvalcontainers regelmatig te legen. Gooi ook geen etensresten naar buiten voor de vogels of eendjes. Dit trekt namelijk ook ratten en muizen aan. Door deze tips op te volgen, verklein je de kans op rattenoverlast. Ratten kunnen ziektes zoals Salmonella, de rattenbeetkoorts, E.coli en de ziekte van Weil overbrengen. De ziekte van Weil kan zelfs dodelijk zijn door lever- en nierfunctiestoornissen.

actueel
14-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...