Refurbished definitief doorgedrongen tot diverse sectoren

Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. In het basisonderwijs kent vijftien procent van de ondervraagden de term en negen procent weet precies wat het inhoudt. In het voorgezet onderwijs is dit aantal respectievelijk zesentwintig en vijftien procent. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is vijfenzeventig procent bekend met circulaire ICT.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group. Van de ondervraagden in het onderwijs is gemiddeld dertig procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. Bij bedrijven die tussen de 50 en 499 werknemers hebben is het percentage met zevenenzestig procent het hoogst. Ook in de zorg (vierenvijftig procent) is het merendeel van plan grotendeels over te stappen op gebruikte apparaten. Omdat het bedrijfsleven bekender is met refurbished apparatuur en circulaire ICT, ligt hier de bereidheid om refurbished producten aan te schaffen hoger (negenenveertig procent) dan in de sectoren onderwijs, overheid en zorg (negenendertig procent). Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: vierenvijftig procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met vijfendertig procent op relatief grote afstand.

actueel
30-10-2017 14:10

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...