Refurbished definitief doorgedrongen tot diverse sectoren

Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. In het basisonderwijs kent vijftien procent van de ondervraagden de term en negen procent weet precies wat het inhoudt. In het voorgezet onderwijs is dit aantal respectievelijk zesentwintig en vijftien procent. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is vijfenzeventig procent bekend met circulaire ICT.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group. Van de ondervraagden in het onderwijs is gemiddeld dertig procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. Bij bedrijven die tussen de 50 en 499 werknemers hebben is het percentage met zevenenzestig procent het hoogst. Ook in de zorg (vierenvijftig procent) is het merendeel van plan grotendeels over te stappen op gebruikte apparaten. Omdat het bedrijfsleven bekender is met refurbished apparatuur en circulaire ICT, ligt hier de bereidheid om refurbished producten aan te schaffen hoger (negenenveertig procent) dan in de sectoren onderwijs, overheid en zorg (negenendertig procent). Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: vierenvijftig procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met vijfendertig procent op relatief grote afstand.

30-10-2017 14:10

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...