Refurbished definitief doorgedrongen tot diverse sectoren

Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. In het basisonderwijs kent vijftien procent van de ondervraagden de term en negen procent weet precies wat het inhoudt. In het voorgezet onderwijs is dit aantal respectievelijk zesentwintig en vijftien procent. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is vijfenzeventig procent bekend met circulaire ICT.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group. Van de ondervraagden in het onderwijs is gemiddeld dertig procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. Bij bedrijven die tussen de 50 en 499 werknemers hebben is het percentage met zevenenzestig procent het hoogst. Ook in de zorg (vierenvijftig procent) is het merendeel van plan grotendeels over te stappen op gebruikte apparaten. Omdat het bedrijfsleven bekender is met refurbished apparatuur en circulaire ICT, ligt hier de bereidheid om refurbished producten aan te schaffen hoger (negenenveertig procent) dan in de sectoren onderwijs, overheid en zorg (negenendertig procent). Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: vierenvijftig procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met vijfendertig procent op relatief grote afstand.

actueel
30-10-2017 14:10

Best bekeken

Introductie nieuwe luchtzuiverende en geurabsorberende folies

Fleetshield introduceert twee nieuwe folies voor binnenruimtes: een luchtzuiverende VOC Active folie en een geurabsorberende OLF Active folie met antibacteriële werking. De folies kunnen ook door uw eigen medewerkers worden aangebracht nadat zij hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij ...

Wie ga je verbazen?

Ruim op tijd kom ik aan bij de vergaderlocatie waar ik een klant voor een overleg ga ontmoeten. Behalve een koffiecorner zijn er ook werkplekken. Een groot reclamebord bij de ingang vertelt me ‘Uw kantoor is ónze lobby’, en belooft mij Print Service, Gratis Wifi én het ...