Refurbished definitief doorgedrongen tot diverse sectoren

Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. In het basisonderwijs kent vijftien procent van de ondervraagden de term en negen procent weet precies wat het inhoudt. In het voorgezet onderwijs is dit aantal respectievelijk zesentwintig en vijftien procent. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is vijfenzeventig procent bekend met circulaire ICT.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group. Van de ondervraagden in het onderwijs is gemiddeld dertig procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. Bij bedrijven die tussen de 50 en 499 werknemers hebben is het percentage met zevenenzestig procent het hoogst. Ook in de zorg (vierenvijftig procent) is het merendeel van plan grotendeels over te stappen op gebruikte apparaten. Omdat het bedrijfsleven bekender is met refurbished apparatuur en circulaire ICT, ligt hier de bereidheid om refurbished producten aan te schaffen hoger (negenenveertig procent) dan in de sectoren onderwijs, overheid en zorg (negenendertig procent). Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: vierenvijftig procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met vijfendertig procent op relatief grote afstand.

30-10-2017 14:10

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...