Rise-of-Smart-cities

Steden gebruiken meer en meer informatie- en communicatietechnologieën om slimmer en efficiënter te zijn. Het resultaat: kosten- en energiebesparingen, betere dienstverlening, hogere levenskwaliteit en een kleinere ecologische voetafdruk. Stuk voor stuk innovatieve resultaten, die bijdragen aan een koolstofarme economie. De ontwikkeling van stedelijke gebieden tot slimme steden heeft een enorme invloed op kantoorontwerpen en de rol van het kantoor in de lokale gemeenschap.

De opkomst van slimme steden biedt tal van nieuwe kansen voor Facility Managers en kantoorontwerpers, zo is te lezen op de website https://servicefutures.com/nl, die is ontwikkeld facilitaire dienstverlener ISS. Dit heeft vooral te maken met de overlap met andere transformerende technologieën, zoals snelle wifi-verbindingen, het internet of things, big data en cloud computing. Slimme steden kunnen worden gezien als een extensie van de zogenoemde smart buildings, waardoor de omgeving buiten het gewone kantoor ook een potentiële werkplek wordt. Naarmate steden steeds slimmer worden, integreren overheden en bedrijven steeds meer in de lokale gemeenschap. Dit resulteert in meer samenwerkingsnetwerken, met gedeelde inputs en outputs, services en gebruikers. Uit de enquête ‘SS 2020 Vision New Ways of Working’ blijkt dat respondenten verwachten dat Aziatische steden in 2020 de grootste invloed hebben op het ontwerp van kantoren. Dit idee wordt gedeeld door het McKinsey Global Institute en de Wereldbank. Als gevolg van de snelle groei, de zich steeds sneller voltrekkende veranderingen, de bevolkingsgroei in de steden en het relatief lage niveau van gespecialiseerde bouw, moeten deze opkomende markteconomieën in rap tempo en tegen lage kosten nieuwe kantoren gaan bouwen. Deze kantoren moeten duurzamer en eenvoudig te beheren zijn. Hierdoor hebben deze opkomende markten een historische kans om niet alleen hun steden opnieuw uit te vinden, maar ook om opnieuw vorm te geven aan het basisidee van een stad en de interactie tussen de stad en haar omgeving, inclusief bedrijven en overheden.

08-11-2017 09:11

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...