Rise-of-Smart-cities

Steden gebruiken meer en meer informatie- en communicatietechnologieën om slimmer en efficiënter te zijn. Het resultaat: kosten- en energiebesparingen, betere dienstverlening, hogere levenskwaliteit en een kleinere ecologische voetafdruk. Stuk voor stuk innovatieve resultaten, die bijdragen aan een koolstofarme economie. De ontwikkeling van stedelijke gebieden tot slimme steden heeft een enorme invloed op kantoorontwerpen en de rol van het kantoor in de lokale gemeenschap.

De opkomst van slimme steden biedt tal van nieuwe kansen voor Facility Managers en kantoorontwerpers, zo is te lezen op de website https://servicefutures.com/nl, die is ontwikkeld facilitaire dienstverlener ISS. Dit heeft vooral te maken met de overlap met andere transformerende technologieën, zoals snelle wifi-verbindingen, het internet of things, big data en cloud computing. Slimme steden kunnen worden gezien als een extensie van de zogenoemde smart buildings, waardoor de omgeving buiten het gewone kantoor ook een potentiële werkplek wordt. Naarmate steden steeds slimmer worden, integreren overheden en bedrijven steeds meer in de lokale gemeenschap. Dit resulteert in meer samenwerkingsnetwerken, met gedeelde inputs en outputs, services en gebruikers. Uit de enquête ‘SS 2020 Vision New Ways of Working’ blijkt dat respondenten verwachten dat Aziatische steden in 2020 de grootste invloed hebben op het ontwerp van kantoren. Dit idee wordt gedeeld door het McKinsey Global Institute en de Wereldbank. Als gevolg van de snelle groei, de zich steeds sneller voltrekkende veranderingen, de bevolkingsgroei in de steden en het relatief lage niveau van gespecialiseerde bouw, moeten deze opkomende markteconomieën in rap tempo en tegen lage kosten nieuwe kantoren gaan bouwen. Deze kantoren moeten duurzamer en eenvoudig te beheren zijn. Hierdoor hebben deze opkomende markten een historische kans om niet alleen hun steden opnieuw uit te vinden, maar ook om opnieuw vorm te geven aan het basisidee van een stad en de interactie tussen de stad en haar omgeving, inclusief bedrijven en overheden.

actueel
08-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...