Rise-of-Smart-cities

Steden gebruiken meer en meer informatie- en communicatietechnologieën om slimmer en efficiënter te zijn. Het resultaat: kosten- en energiebesparingen, betere dienstverlening, hogere levenskwaliteit en een kleinere ecologische voetafdruk. Stuk voor stuk innovatieve resultaten, die bijdragen aan een koolstofarme economie. De ontwikkeling van stedelijke gebieden tot slimme steden heeft een enorme invloed op kantoorontwerpen en de rol van het kantoor in de lokale gemeenschap.

De opkomst van slimme steden biedt tal van nieuwe kansen voor Facility Managers en kantoorontwerpers, zo is te lezen op de website https://servicefutures.com/nl, die is ontwikkeld facilitaire dienstverlener ISS. Dit heeft vooral te maken met de overlap met andere transformerende technologieën, zoals snelle wifi-verbindingen, het internet of things, big data en cloud computing. Slimme steden kunnen worden gezien als een extensie van de zogenoemde smart buildings, waardoor de omgeving buiten het gewone kantoor ook een potentiële werkplek wordt. Naarmate steden steeds slimmer worden, integreren overheden en bedrijven steeds meer in de lokale gemeenschap. Dit resulteert in meer samenwerkingsnetwerken, met gedeelde inputs en outputs, services en gebruikers. Uit de enquête ‘SS 2020 Vision New Ways of Working’ blijkt dat respondenten verwachten dat Aziatische steden in 2020 de grootste invloed hebben op het ontwerp van kantoren. Dit idee wordt gedeeld door het McKinsey Global Institute en de Wereldbank. Als gevolg van de snelle groei, de zich steeds sneller voltrekkende veranderingen, de bevolkingsgroei in de steden en het relatief lage niveau van gespecialiseerde bouw, moeten deze opkomende markteconomieën in rap tempo en tegen lage kosten nieuwe kantoren gaan bouwen. Deze kantoren moeten duurzamer en eenvoudig te beheren zijn. Hierdoor hebben deze opkomende markten een historische kans om niet alleen hun steden opnieuw uit te vinden, maar ook om opnieuw vorm te geven aan het basisidee van een stad en de interactie tussen de stad en haar omgeving, inclusief bedrijven en overheden.

08-11-2017 09:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...