Schoonmaakbranche op zoek naar extra personeel

Het aanbod van vakkundig schoonmaakpersoneel loopt achter bij de verhoogde omzetontwikkeling van de schoonmaakbedrijven in Nederland. Het UWV verwacht een banengroei van drieduizend medewerkers. Het lijkt erop dat de bedrijven die straks genoeg mensen in dienst heeft, spekkoper is.

In toenemende mate is er dus sprake van een schaarste aan vakkundige schoonmakers, zowel voor wat betreft de reguliere schoonmaak als de specialistische reinigingstakken. Zelfs voor bepaalde managementfuncties. Kwamen deze signalen in eerste instantie vooral uit de Randstad, inmiddels geldt dit ook voor andere provincies. Dat constateert Cleantotaal, na navraag bij verschillende partijen. Zo merkt OSB dat het in bepaalde regio’s steeds moelijker wordt om aan geschikt personeel te komen. Ook SIEV bevestigt dat er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan is. Zeker de aansluiting van vak geschoolde jongeren wreekt zich nu. De branchevereniging juicht de ontwikkeling toe dat de kleinere bedrijven samenwerkingsverbanden aangaan om regio overschrijdende activiteiten te kunnen uitvoeren. Niet in iedere regio beschikken bedrijven over voldoende medewerkers. Een collega-bedrijf uit een andere regio versterkt hen dan in dergelijke situaties. Belangrijk hierbij is het onderling vertrouwen, naast de bereidheid elkaars expertise te willen delen. SIEV voorziet meer van dergelijke samenwerkingsverbanden tussen kleinere bedrijven om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden, zeker ook bij specialistische werkzaamheden en bij ad-hoc situaties. CNV stelt dat de problematiek van landelijke aard is. ‘Niet alleen in de grote steden, al is het daar wel het ergst. Er zijn weinig mensen die dromen van een baan als schoonmaker. Bij een aantrekkende economie kiest men liever ander werk.’ Geadviseerd wordt het traditioneel denken te veranderen: “Nog steeds horen we dat leidinggevenden liever veel mensen met weinig uren hebben, omdat dan eventuele ziekte makkelijker binnen een pand is op te lossen. Daar moeten we dus vanaf. Dit impliceert ook het in gesprek gaan met de opdrachtgever.’ Bij het FNV zijn dezelfde geluiden te horen. Omdat het economisch aantrekt, kunnen schoonmakers ook op andere plekken aan het werk, tegen een hoger salaris, met meer doorgroeimogelijkheden en fysiek minder zwaar werk. ‘Het antwoord is eenvoudig: meer fulltimebanen en/of bredere banen dan alleen schoonmaken. Combibanen zijn fysiek minder zwaar en uitdagender.’
Bron: Cleantotaal.nl

13-09-2017 13:09

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...