Schoonmakers aan de slag met vernieuwde werkdrukmeter

Op veel plekken in de schoonmaak is werkdruk. Dit wordt duidelijk door de ruim 730 enquêtes die sinds 2012 met de Werkdrukmeter Schoonmaak gedaan zijn. Binnen de zijn afspraken gemaakt om de werkdruk in de schoonmaak te verbeteren. Met minder werkdruk zijn medewerkers gezonder, meer tevreden en kunnen ze hun werk beter volhouden. Dit is goed voor werknemer en werkgever. Sinds kort is er een nieuwe, verkorte werkdrukmeter.

Het gaat hierbij om een kortere versie van de werkdrukmeter schoonmaak. Schoonmakers kunnen het nieuwe instrument eenvoudig digitaal of op papier invullen. De nieuwe vragenlijst is slechts zestien tot maximaal vierentwintig vragen en in de digitale versie worden de vragen ondersteund met beeld en geluid in verschillende talen. De oude versie had 93 vragen. De werkdrukmeter schoonmaak is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen. Het is een gevalideerd instrument; er is geen discussie over de resultaten. In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven. De verkorte werkdrukmeter wordt ingezet als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is. Als daarover geen overeenstemming is, moet alsnog de uitgebreide werkdrukmeter schoonmaak worden ingezet.

actueel
09-11-2017 11:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...