Schoonmakers aan de slag met vernieuwde werkdrukmeter

Op veel plekken in de schoonmaak is werkdruk. Dit wordt duidelijk door de ruim 730 enquêtes die sinds 2012 met de Werkdrukmeter Schoonmaak gedaan zijn. Binnen de zijn afspraken gemaakt om de werkdruk in de schoonmaak te verbeteren. Met minder werkdruk zijn medewerkers gezonder, meer tevreden en kunnen ze hun werk beter volhouden. Dit is goed voor werknemer en werkgever. Sinds kort is er een nieuwe, verkorte werkdrukmeter.

Het gaat hierbij om een kortere versie van de werkdrukmeter schoonmaak. Schoonmakers kunnen het nieuwe instrument eenvoudig digitaal of op papier invullen. De nieuwe vragenlijst is slechts zestien tot maximaal vierentwintig vragen en in de digitale versie worden de vragen ondersteund met beeld en geluid in verschillende talen. De oude versie had 93 vragen. De werkdrukmeter schoonmaak is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen. Het is een gevalideerd instrument; er is geen discussie over de resultaten. In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven. De verkorte werkdrukmeter wordt ingezet als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is. Als daarover geen overeenstemming is, moet alsnog de uitgebreide werkdrukmeter schoonmaak worden ingezet.

09-11-2017 11:11

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...