Schoonmakers aan de slag met vernieuwde werkdrukmeter

Op veel plekken in de schoonmaak is werkdruk. Dit wordt duidelijk door de ruim 730 enquêtes die sinds 2012 met de Werkdrukmeter Schoonmaak gedaan zijn. Binnen de zijn afspraken gemaakt om de werkdruk in de schoonmaak te verbeteren. Met minder werkdruk zijn medewerkers gezonder, meer tevreden en kunnen ze hun werk beter volhouden. Dit is goed voor werknemer en werkgever. Sinds kort is er een nieuwe, verkorte werkdrukmeter.

Het gaat hierbij om een kortere versie van de werkdrukmeter schoonmaak. Schoonmakers kunnen het nieuwe instrument eenvoudig digitaal of op papier invullen. De nieuwe vragenlijst is slechts zestien tot maximaal vierentwintig vragen en in de digitale versie worden de vragen ondersteund met beeld en geluid in verschillende talen. De oude versie had 93 vragen. De werkdrukmeter schoonmaak is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en geeft een volledig beeld van de werkdruk, inclusief de mogelijke oorzaken en de gevolgen. Het is een gevalideerd instrument; er is geen discussie over de resultaten. In het rapport worden duidelijke aanknopingspunten voor mogelijkheden tot verbetering gegeven. De verkorte werkdrukmeter wordt ingezet als werkgever en werknemers het eens zijn over het feit dat er werkdruk is. Als daarover geen overeenstemming is, moet alsnog de uitgebreide werkdrukmeter schoonmaak worden ingezet.

09-11-2017 11:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...