Steeds meer files in Nederland

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) neemt het verkeer op de Nederlandse autowegen tot eind volgend jaar met 1,7 procent toe. De jaren daarna vlakt de groei af naar 1,2 procent. Dat lijkt niet veel, maar buiten extra reistijd kost het de samenleving omgerekend tot wel 3,7 miljard euro per jaar.

De toenemende drukte op de snelweg zorgt dat forenzen in 2022 al tot 28 procent meer tijd kwijt zijn aan reizen. Daarnaast kost het de maatschappij miljarden euro’s extra. ,,Bij vertraging geldt: tijd is geld'’’, zegt Arjen ’t Hoen van het KiM tegen het Algemeen Dagblad. ,,Dat hebben we niet alleen voor bedrijven berekend, maar ook voor personen.'' De kosten lopen vooral op door vrachtwagens die langer onderweg zijn en doordat forenzen moeten omrijden om files te vermijden.’’ Om de drukte op de wegen te verminderen, investeert het nieuwe kabinet veel in nieuw asfalt. Het wegennet moet tot 2031 op drukke knooppunten met ten minste 1.000 kilometer worden uitgebreid. De afgelopen jaren werd er al zo’n zevenhonderd kilometer aan extra rijbanen aangelegd. Dat verminderde de extra reistijd in de afgelopen tien jaar met zo’n 46 procent. Toch vangen nieuwe wegen de drukte slechts voor een klein deel op, denkt het KiM. Dat komt vooral door de tijd die nodig is om nieuwe wegen te realiseren. Volgens de experts van het KiM kunnen zelfrijdende auto’s wél verandering brengen in de drukte op de wegen. Echter zijn dat soort vervoersmiddelen nog niet ver genoeg ontwikkeld om in de nabije toekomst al te worden ingezet om de file te verlichten.

actueel
02-11-2017 10:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...