Transitie van fysieke naar virtuele mobiliteit ingezet

Door de ontwikkeling van zogeheten Smart Cities en andere, nieuwe technologie is een scala aan alternatieve vormen van werken ontstaan. Het lijkt er nu op dat deze ontwikkelingen ook de mobiliteitsvraag gaan beïnvloeden. Jongere generaties neigen sneller naar een mobiliteitsbudget, in plaats van vaste leaseauto. En de toenemende digitalisering zorgt ervoor dat steeds meer activiteiten van het werkproces niet meer plaatsgebonden maar plaatsloos zijn.

Er is sprake van virtueel samenwerken. En de opties nemen toe, zo is te lezen op de website van het kennisplatform SWP. Transport van een product over de weg of eerst over internet en dan printen op de bestemming? Of printen op een centrale plaats in de stad en dan het laatste stukje per koerier? Diensten online verlenen of uitsluitend door als persoon aanwezig te zijn? Deze vragen komen steeds meer op tafel. Zeker nu ook grote leasebedrijven en opdrachtgevers overstappen op all-electric mobiliteit. Met de overstap naar elektrisch lijkt ook de functionaliteit van het vervoermiddel meer digitaal te worden. En daarmee komt de strategie van bijvoorbeeld de NS ook in een ander daglicht te staan. De vraag naar mobiliteit per trein door de werkende mens neemt toe. De relatie tussen de trein en de stad verandert. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Op de site van NS is te lezen: ‘NS, SnappCar en Uber gaan samenwerken om inwoners uit Amsterdam een goed alternatief te bieden voor het hebben van een eigen auto.’ Feitelijk probeert men het autogebruik in zowel de stad zelf als op de langs de treinroutes gelegen wegen te beperken. Dit betekent dat er meer spoor moet komen, om een echt alternatief voor zakelijke mobiliteit te vormen. En het betekent dat stations moeten veranderen van een retailpark naar een werkomgeving met hospitality. Dus ook met VR, AR en MR. De transitie van fysieke naar virtuele mobiliteit is daarmee ingezet.

10-10-2017 11:10

Best bekeken

Duurzame houten school Rotterdam geen succes

De bouw van basisschool Het Open Venster in Rotterdam is stopgezet. Het ging om een duurzame houten nieuwbouw in de wijk Lombardijen. Sinds het vertrek van de aannemer in 2016 lag het project stil en werd geen nieuw bedrijf gevonden. Het afblazen kost de gemeente Rotterdam vijftien miljoen euro. Er ...

Uitbreiding collectie met ledversie UM2

Onder invloed van de wijzigende Europese regelgeving komt er steeds meer interesse voor diffusorarmaturen. Daarom breidt ETAP haar gamma verder uit, nu met de ledversie van de UM2. De UM2-armaturen zijn bekend om hun strakke vormgeving, stijlvolleafwerking en hoog energetisch rendement, onder meer ...