Transitie van fysieke naar virtuele mobiliteit ingezet

Door de ontwikkeling van zogeheten Smart Cities en andere, nieuwe technologie is een scala aan alternatieve vormen van werken ontstaan. Het lijkt er nu op dat deze ontwikkelingen ook de mobiliteitsvraag gaan beïnvloeden. Jongere generaties neigen sneller naar een mobiliteitsbudget, in plaats van vaste leaseauto. En de toenemende digitalisering zorgt ervoor dat steeds meer activiteiten van het werkproces niet meer plaatsgebonden maar plaatsloos zijn.

Er is sprake van virtueel samenwerken. En de opties nemen toe, zo is te lezen op de website van het kennisplatform SWP. Transport van een product over de weg of eerst over internet en dan printen op de bestemming? Of printen op een centrale plaats in de stad en dan het laatste stukje per koerier? Diensten online verlenen of uitsluitend door als persoon aanwezig te zijn? Deze vragen komen steeds meer op tafel. Zeker nu ook grote leasebedrijven en opdrachtgevers overstappen op all-electric mobiliteit. Met de overstap naar elektrisch lijkt ook de functionaliteit van het vervoermiddel meer digitaal te worden. En daarmee komt de strategie van bijvoorbeeld de NS ook in een ander daglicht te staan. De vraag naar mobiliteit per trein door de werkende mens neemt toe. De relatie tussen de trein en de stad verandert. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Op de site van NS is te lezen: ‘NS, SnappCar en Uber gaan samenwerken om inwoners uit Amsterdam een goed alternatief te bieden voor het hebben van een eigen auto.’ Feitelijk probeert men het autogebruik in zowel de stad zelf als op de langs de treinroutes gelegen wegen te beperken. Dit betekent dat er meer spoor moet komen, om een echt alternatief voor zakelijke mobiliteit te vormen. En het betekent dat stations moeten veranderen van een retailpark naar een werkomgeving met hospitality. Dus ook met VR, AR en MR. De transitie van fysieke naar virtuele mobiliteit is daarmee ingezet.

actueel
10-10-2017 11:10

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...