Tweede Kamer stelt vragen over Manifest MVI

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over het Manifest MVI. Zo is GroenLinks niet tevreden over het aantal overheidspartijen dat dit Plan van Aanpak heeft ondertekend en is de SP kritisch over de vrijblijvende vorm waarvoor is gekozen. De PvdA vraagt zich af wat er gebeurt met overheden die het manifest niet steunen.

Met het Manifest MVI geven de ondertekenaars te kennen het eens te zijn met de plannen van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu om professioneel duurzaam opdrachtgeverschap bij overheden te stimuleren. Evenals de markt met bijvoorbeeld gunningscriteria of marktdialogen. Overheden moeten zo hun aanzienlijke inkoopkracht (73 miljard per jaar) slim inzetten, om maatschappelijke transities te versnellen. Momenteel hebben zo’n honderd overheidspartijen het manifest ondertekend. Een en ander staat te lezen op de website aanbestedingscafe.nl. Naast het Manifest MVI, rept de staatssecretaris ook over het ontwikkelen van een systematiek voor het benchmarken en monitoren van de toepassing van MVI door overheden. Deze systematiek mag niet leiden tot onevenredig hoge administratieve lasten, daarom wil Dijksma gebruik maken van bestaande data in het inkoopsysteem. Hier kan gefilterd worden op MVI-inkopen. Dit vervangt het handmatig opstellen van dergelijke overzichten. De gegevens kunnen waar nodig aangevuld worden door de inkoper. Dijksma benoemt ook een specifiek instrument voor MVI, namelijk het criteriadocument. ,,Dit beschrijft voor de meest ingekochte productcategorieën welke inkoopeisen de overheid minimaal wil hanteren op het gebied van MVI. In Nederland zijn op dit moment 46 criteriadocumenten in gebruik voor producten en diensten, die uiteenlopen van toner cartridges tot gemalen, van catering tot kantoorgebouwen. Het is mijn ambitie om de kracht en reikwijdte van de criteriadocumenten de komende jaren verder te vergoten. Ook wil ik de documenten uitbreiden met kennis over circulair inkopen.’’

03-10-2017 10:10

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...