Uitdaging voor fabrikanten van smartproducten

De opmars van Internet of Things (IoT) is niet meer te stoppen. Kenny de Vilder, contentmarketeer bij BouwStijl Media, denkt dat dit ook niet hoeft. Wel mag zijns inziens de aandacht voor de risico’s veel uitgebreider zijn. ,,Informatiebeveiliging is en blijft een cruciaal iets op dit gebied. Voor fabrikanten van ‘smart’-producten of bouwdelen ligt hier een grote uitdaging.

Volgens De Vilder hebben veel consumenten van informatiebeveiliging weinig benul. Ook voorlichting over risico’s moet dus op grote schaal worden toegepast. ,,Er zijn veel voordelen te noemen waar de grootschalige inzet van slimme toepassingen voor gaat zorgen. Toch blijft er bij mij iets knagen. Een onderbuikgevoel. Een ‘wat als’-scenario. Ik breng de belangrijkste risico’s van IoT dan ook graag nog eens onder de aandacht. Elk apparaat dat een internetverbinding heeft, kan immers worden gehackt. Ook op kantoor. Wanneer één van de vele apparaten uit het netwerk wordt gehackt, kan via dat apparaat verder de controle over ‘het netwerk’ worden overgenomen. Geen fijn idee dat als de ICT-security hoog is, uiteindelijk via één van je medewerkers alsnog een lek kan ontstaan.’’ Nog ‘leuker’ wordt het met medische gegevens, aldus De Vilder. ,,Slimme gezondheidsmeters of apps verzamelen data die iets over je gezondheid vertellen. Wat als deze door verzekeringsmaatschappijen aan de hoogte van je polisbedrag worden gekoppeld? Wie beschermt überhaupt je medische data die zo worden verzameld? Hebben we dan nog steeds niets te verbergen als het om dit soort privacygevoelige informatie gaat?’’ Wat De Vilder betreft, moeten ook de controlemechanismen van dataopslag continu goed doordacht worden. ,,Wie garandeert mij dat mijn data veilig opgeslagen zijn en dat anderen hier geen toegang tot krijgen? Bedrijven beloven dit vaak in voorwaarden, een gedragscode of policy, maar wie controleert hen? Hoe transparant is dit nog allemaal? Hier ligt in mijn optiek een grote verantwoordelijkheid voor alle partijen die bij het Internet of Things betrokken zijn.’’

07-11-2017 14:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...