Uitdaging voor fabrikanten van smartproducten

De opmars van Internet of Things (IoT) is niet meer te stoppen. Kenny de Vilder, contentmarketeer bij BouwStijl Media, denkt dat dit ook niet hoeft. Wel mag zijns inziens de aandacht voor de risico’s veel uitgebreider zijn. ,,Informatiebeveiliging is en blijft een cruciaal iets op dit gebied. Voor fabrikanten van ‘smart’-producten of bouwdelen ligt hier een grote uitdaging.

Volgens De Vilder hebben veel consumenten van informatiebeveiliging weinig benul. Ook voorlichting over risico’s moet dus op grote schaal worden toegepast. ,,Er zijn veel voordelen te noemen waar de grootschalige inzet van slimme toepassingen voor gaat zorgen. Toch blijft er bij mij iets knagen. Een onderbuikgevoel. Een ‘wat als’-scenario. Ik breng de belangrijkste risico’s van IoT dan ook graag nog eens onder de aandacht. Elk apparaat dat een internetverbinding heeft, kan immers worden gehackt. Ook op kantoor. Wanneer één van de vele apparaten uit het netwerk wordt gehackt, kan via dat apparaat verder de controle over ‘het netwerk’ worden overgenomen. Geen fijn idee dat als de ICT-security hoog is, uiteindelijk via één van je medewerkers alsnog een lek kan ontstaan.’’ Nog ‘leuker’ wordt het met medische gegevens, aldus De Vilder. ,,Slimme gezondheidsmeters of apps verzamelen data die iets over je gezondheid vertellen. Wat als deze door verzekeringsmaatschappijen aan de hoogte van je polisbedrag worden gekoppeld? Wie beschermt überhaupt je medische data die zo worden verzameld? Hebben we dan nog steeds niets te verbergen als het om dit soort privacygevoelige informatie gaat?’’ Wat De Vilder betreft, moeten ook de controlemechanismen van dataopslag continu goed doordacht worden. ,,Wie garandeert mij dat mijn data veilig opgeslagen zijn en dat anderen hier geen toegang tot krijgen? Bedrijven beloven dit vaak in voorwaarden, een gedragscode of policy, maar wie controleert hen? Hoe transparant is dit nog allemaal? Hier ligt in mijn optiek een grote verantwoordelijkheid voor alle partijen die bij het Internet of Things betrokken zijn.’’

actueel
07-11-2017 14:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...