Veel meer aandacht voor omgang vertrouwelijke informatie

Slechts zes procent van de meer dan duizend kantoormedewerkers, die werden ondervraagd in een onderzoek naar de veilige omgang met vertrouwelijke informatie, is het afgelopen jaar hierover ondervraagd. En terwijl veertig procent toegeeft wel eens papieren documenten te laten slingeren. Er was daarentegen wel commentaar op huishoudelijke taken en collegialiteit (21 procent).

Uit het onderzoek van Fellowes blijkt dat werknemers het vaakst worden aangesproken door de directie of leidinggevende (twaalf procent), of een directe collega (twaalf procent). De officemanager is verantwoordelijk voor vier procent van het commentaar. In de bouwsector, financiële dienstverlening en de zorg wordt kantoorpersoneel het vaakst op de vingers getikt. Bedrijven in de horeca, retail, zakelijke dienstverlening en overheid zijn het minst kritisch. Volgens Andrea Cantong van Fellowes moet er meer aandacht zijn voor de omgang met vertrouwelijke informatie. ,,Er wordt veel gesproken over online beveiliging van vertrouwelijke informatie tegen hacks en cybercrime, maar papieren documenten worden vaak vergeten. Er zijn simpele oplossingen voor slimmere omgang met gevoelige documenten. Zo moet papier versnipperen een vaste gewoonte zijn. Creëer bewustwording onder kantoorpersoneel en spreek hen aan op slordigheid.’’

actueel
08-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...