Verduurzaming geen keuze, maar plicht

Maatschappelijk vastgoed heeft in de verduurzamingsopgave lange tijd weinig aandacht gekregen. De grote veranderingen in het sociaal domein en de zorg, alsmede de ontwikkelingen rond de onderwijshuisvesting, zijn een goede aanleiding maatschappelijk vastgoed meer aandacht te geven. Zeker als het gaat om duurzaamheid. Vastgoedadviesbureau HEVO vroeg vier experts om hun mening.

Volgens Jan Alblas, directeur van de Rotterdamse organisatie in de gezondheidszorg Pameijer, ontstaan echte verduurzaming pas als partijen samen integrale afwegingen maken. ,,Onze cliënten zijn gebaat bij een woon- en leefomgeving met optimale mogelijkheden om mee te doen aan de maatschappij, via ontmoetingen, werk of andere activiteiten. Daarom zitten wij met onze doelgroep en activiteiten nog maar zelden alleen in een gebouw.’’ Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC), herkent dit: ,,Verduurzaming lukt alleen als je op een andere manier met elkaar gaat samenwerken, met andere contracten en exploitatiemodellen. Belangrijkste opgave daarbij is het inspelen op de klimaatverandering.’’ ,,Het gaat altijd om de wijk’’, oordeelt Gerben van Dijk, ambassadeur van netwerkorganisatie Bouwstenen. ,,Wat is in een wijk nodig aan onderwijs, zorg en voorzieningen en welke sociale infrastructuur hoort daar bij? Ik heb wel eens gezegd dat maatschappelijk vastgoed bij een gemeente beter kan worden ondergebracht bij de afdeling infrastructuur of publieke werken dan bij de afdeling vastgoed. Bij infrastructuur is er geen sprake van een exploitatievraagstuk. Bij vastgoed wel.’’ Derk Jan Postema, sectorspecialist Gezondheidszorg bij de BNG Bank: ,,Vroeger ging het alleen over energiezuinigheid, tegenwoordig gaat het ook over de sociale impact van gebouwen. Ons beeld is dat partijen langzaam over de eigen schutting beginnen te kijken, maar er is nog een lange weg te gaan.’’

Over de regierol van de gemeente is Van Doorn heel duidelijk. ,,De gemeente zou kunnen aangeven wat ze op klimaatgebied wil bereiken en daarin verwacht van marktpartijen. Dat gebeurt nog veel te weinig. Multifunctioneel gebruik van gebouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe minder vastgoed, hoe meer ruimte voor groen, hoe klimaatbestendiger onze gebouwde omgeving.’’ Postema is het daar mee eens. ,,Het Rijk trekt zich terug en laat steeds meer aan de partijen in het veld over. Dat heeft het risico in zich dat men passief wordt. Gemeenten kunnen die passiviteit doorbreken, bijvoorbeeld door het bevorderen van het multifunctioneel gebruik van maatschappelijk vastgoed.’’ Alblas daarentegen is geen voorstander van ‘je te afhankelijk op te stellen van de gemeente’. ,,Niet elke gemeente heeft helder voor ogen dat er een probleem is of dat er iets moet gebeuren. Laat de partij die het sterkst de urgentie voelt van een integrale verduurzaming de regie nemen. Uiteraard is de gemeente hierin dan een belangrijke partner.’’ Dezelfde aarzeling heeft Van Dijk. ,,De gemeente heeft een initiërende rol bij het gesprek met de wijk en het garanderen van een basisinfrastructuur, inclusief maatschappelijk vastgoed. Het is aan de partijen in de wijk zelf om dat in en aan te vullen. Er is echter niet één strategie die overal kan worden toegepast.’’

actueel
01-11-2017 12:11

Best bekeken

Introductie nieuwe luchtzuiverende en geurabsorberende folies

Fleetshield introduceert twee nieuwe folies voor binnenruimtes: een luchtzuiverende VOC Active folie en een geurabsorberende OLF Active folie met antibacteriële werking. De folies kunnen ook door uw eigen medewerkers worden aangebracht nadat zij hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij ...

Wie ga je verbazen?

Ruim op tijd kom ik aan bij de vergaderlocatie waar ik een klant voor een overleg ga ontmoeten. Behalve een koffiecorner zijn er ook werkplekken. Een groot reclamebord bij de ingang vertelt me ‘Uw kantoor is ónze lobby’, en belooft mij Print Service, Gratis Wifi én het ...