Waar is de digitale werkplekstrategie?

In de komende twee jaar groeit het aandeel van grote bedrijven die flexibel werken ondersteunen in de Europese Unie met meer dan veertig procent. Dit blijkt uit recent Europees onderzoek. Nagenoeg de helft van de organisaties (49 procent) stelt dat ze in die tijdsspanne medewerkers hebben die voltijds thuis werken. Driekwart meent dat ze tegen dan medewerkers hebben die deeltijds vanuit hun thuisomgeving werken.

Toch blijft de traditionele technologie van samenwerken een aanzienlijke waarde behouden. Het lijdt echter weinig twijfel dat de nieuwe en innovatieve technologieën hun stek in de werkplek van de toekomst gaan afdwingen. Merkwaardig is evenwel dat de meeste organisaties - zelfs ook grotere - niet echt een omvattende digitale werkplekstrategie hebben. Bij veertig procent van de Europese bedrijven hebben de afdelingsverantwoordelijken een bepalende rol in het uittekenen van de werkplekstrategie. Nog eens 39 procent stelt dat, naast de belangrijke input van de verantwoordelijken, IT aan het stuur zit. In de meeste organisaties (zeventig procent) is het inderdaad IT die de werkplektechnologie ten uitvoer brengt. Kortom, het uittekenen en implementeren van een digitale werkplekstrategie is het resultaat van een collaboratieve inspanning. Zestig procent van de grote Europese organisaties ontberen een formele en omvattende strategie over hoe werkplektechnologie uit te rollen of een plan om er baat uit te halen. Veel organisaties hebben evenwel bepaalde aspecten hiervan in de praktijk omgezet. Meer dan zeventig procent van de Europese organisaties hebben nood aan de ondersteuning van externe partners bij het plannen, ontwerpen en uitrollen van een werkplektechnologie. Eén derde heeft behoefte aan behoorlijk wat steun. Bij een ander derde zijn het de third-party partners die een centrale rol opnemen. Naast de geleidelijke migratie naar de cloud, blijft mobiliteit binnen de digitale werkplek voor Europese bedrijfsleiders en cio’s belangrijker dan in de rest van de wereld. Voor de helft onder hen blijft het beheer en het ‘leveragen’ van de sterke groeiende mobiele apparaten binnen het bedrijf van groot belang. Ruim vier bedrijven op tien stelt dat ze een eigendomsmodel van veel verschillende apparaten toestaan.

09-11-2017 10:11

Best bekeken

Prestatiecontracten voor installatieonderhoud, wat levert het op?

Sinds de jaren '90 is een duidelijke verschuiving te zien binnen de vraag naar verschillende contractvormen. Steeds meer organisaties hebben interesse in een resultaatgerichte contractvorm, waarbij het resultaat van de werkzaamheden centraal staat in plaats van de geleverde inspanning. Ondanks de ...

Koningin opent Máxima-kazerne marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdag de naar haar vernoemde kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp geopend. Met een druk op de knop onthulde ze buiten een kleurrijk kunstwerk. Het nieuwe onderkomen biedt plek aan stafpersoneel, 1800 marechaussees en de betrokken brigades van ...