Waar is de digitale werkplekstrategie?

In de komende twee jaar groeit het aandeel van grote bedrijven die flexibel werken ondersteunen in de Europese Unie met meer dan veertig procent. Dit blijkt uit recent Europees onderzoek. Nagenoeg de helft van de organisaties (49 procent) stelt dat ze in die tijdsspanne medewerkers hebben die voltijds thuis werken. Driekwart meent dat ze tegen dan medewerkers hebben die deeltijds vanuit hun thuisomgeving werken.

Toch blijft de traditionele technologie van samenwerken een aanzienlijke waarde behouden. Het lijdt echter weinig twijfel dat de nieuwe en innovatieve technologieën hun stek in de werkplek van de toekomst gaan afdwingen. Merkwaardig is evenwel dat de meeste organisaties - zelfs ook grotere - niet echt een omvattende digitale werkplekstrategie hebben. Bij veertig procent van de Europese bedrijven hebben de afdelingsverantwoordelijken een bepalende rol in het uittekenen van de werkplekstrategie. Nog eens 39 procent stelt dat, naast de belangrijke input van de verantwoordelijken, IT aan het stuur zit. In de meeste organisaties (zeventig procent) is het inderdaad IT die de werkplektechnologie ten uitvoer brengt. Kortom, het uittekenen en implementeren van een digitale werkplekstrategie is het resultaat van een collaboratieve inspanning. Zestig procent van de grote Europese organisaties ontberen een formele en omvattende strategie over hoe werkplektechnologie uit te rollen of een plan om er baat uit te halen. Veel organisaties hebben evenwel bepaalde aspecten hiervan in de praktijk omgezet. Meer dan zeventig procent van de Europese organisaties hebben nood aan de ondersteuning van externe partners bij het plannen, ontwerpen en uitrollen van een werkplektechnologie. Eén derde heeft behoefte aan behoorlijk wat steun. Bij een ander derde zijn het de third-party partners die een centrale rol opnemen. Naast de geleidelijke migratie naar de cloud, blijft mobiliteit binnen de digitale werkplek voor Europese bedrijfsleiders en cio’s belangrijker dan in de rest van de wereld. Voor de helft onder hen blijft het beheer en het ‘leveragen’ van de sterke groeiende mobiele apparaten binnen het bedrijf van groot belang. Ruim vier bedrijven op tien stelt dat ze een eigendomsmodel van veel verschillende apparaten toestaan.

actueel
09-11-2017 10:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...