Aandacht voor duurzame bedrijfskleding neemt sterk toe

Tot enkele jaren terug was bedrijfskleding iets dat standaard werd weggegooid op het moment dat de kleding was afgedragen. Bedrijven namen de oude bedrijfskleding zelden terug van hun medewerkers op het moment dat deze de beschikking kregen over een nieuw kledingpakket. En … de bedrijven die dit wel terugnamen (ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van kleding met bedrijfslogo) deponeerden de kleding alsnog tussen het restafval. Op deze manier kon het gebeuren dat er in Nederland jaarlijks circa 160 miljoen kilo textiel in de verbrandingsovens verdween.

De laatste jaren is er echter een kentering zichtbaar in het beleid van bedrijven met medewerkers in bedrijfskleding. Men beseft dat bedrijfskleding geen afval meer is, maar dat zich in deze kleding nog zeer bruikbare grondstoffen bevinden die uitstekend inzetbaar zijn als grondstof voor nieuwe producten. Ook vanuit lokale toeleveranciers zijn goede initiatieven ontstaan om bedrijfskleding terug te nemen van de klantenkring. Logistieke trajecten zijn opgestart waarbij het medewerkers zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt om hun oude bedrijfskleding in te leveren.

Het resultaat van deze initiatieven is een sterke groei in de hoeveelheid hergebruikte bedrijfskleding, een toenemende bewustwording rondom het thema duurzaamheid onder medewerkers en meer belangstelling voor verduurzaming van bedrijfskleding in het algemeen. Dit laatste vertaalt zich ook in manier waarop gekeken wordt naar de productiekant van bedrijfskleding.

Alternatieve grondstoffen voor katoen en polyester

Traditioneel gebeurt dit vaak nog op basis van stoffen als katoen, polyester of een combinatie hiervan. Wat veel mensen daarbij niet weten is dat alleen al voor de productie van 1 kg katoen gemiddeld 10.000 liter water benodigd is. Water dat in de meeste productielanden voor bedrijfskleding juist als schaarste goed mag worden betiteld. Er zijn echter inmiddels steeds meer alternatieve, duurzame stoffen waaruit bedrijfskleding kan worden geproduceerd. Denk hierbij aan biologisch katoen, bamboe, lyocell (bast van eucalyptusboom) of gerecycled PET (als alternatief op 'virgin' polyester). Deels zijn producten op basis van deze grondstoffen al terug te vinden in collecties van de bekendere merken in de markt voor bedrijfskleding. Anderzijds nemen ook lokale spelers die in staat zijn tot het ontwerpen en produceren van bedrijfskleding, de handschoen op en kiezen zij in overleg met hun opdrachtgever voor duurzame grondstoffen om 'custom made' bedrijfskleding te produceren.

Aanhaken of afhaken?

Al met al kan worden gesteld dat de eerste succesvolle stappen zijn gezet, maar dat er nog veel te bereiken valt. De komende jaren zullen duidelijk maken welke bedrijven al dan niet aansluiten. Gezien de algemene trend naar schaarste in grondstoffen lijkt circulair denken én doen echter ook in de bedrijfskledingsector onomkeerbaar.

Bedrijfskleding
29-09-2017 16:09

Bekijk alle artikelen in dit dossier

relevante artikelen

Beroepskleding lastig in te kopen

Binnen iedere beroepsgroep speelt emotie een grote rol wanneer het aankomt op het aanschaffen van nieuwe bedrijfskleding. De kleding wordt door ieder individu anders geïnterpreteerd. Iedere werknemer heeft zijn of haar voorkeuren, normen en wensen. Emoties als: comfort, uiterlijke vertoning en ...

Aandacht voor duurzame bedrijfskleding neemt sterk toe

Tot enkele jaren terug was bedrijfskleding iets dat standaard werd weggegooid op het moment dat de kleding was afgedragen. Bedrijven namen de oude bedrijfskleding zelden terug van hun medewerkers op het moment dat deze de beschikking kregen over een nieuw kledingpakket. En … de bedrijven die ...