‘Elkaar letterlijk en figuurlijk in de ogen te kijken’

Twee collega’s worden een minuut lang tegenover elkaar gezet. Ze kijken elkaar recht in de ogen. En als de tijd om is, staat het volgende duo alweer klaar. Een performance van een uur. Het doel is om aandacht te vestigen op het belang van vertrouwen en de kracht van de dialoog. Collega’s die elkaar in de ogen kijken, vinden mensen dat niet gek? Wat levert dat nou op?

Het hierboven beschreven tafereel had onderdeel kunnen zijn van een bijzonder kunstproject dat in 2010 in het Moma in Ney York plaatsvond. Kunstenaar Marina Abramovics verzorgde een soloperformance, waarbij ze dagelijks, gedurende de hele tentoonstelling – meer dan zevenhonderd – in stilte aan een tafel zit. Uitnodigend wachtte ze tot mensen tegenover haar gingen zitten. Deelnemers mochten zo lang blijven zitten als ze wilden. Op deze manier nam het publiek met een persoonlijke ervaring deel aan het kunstwerk. Jouke Kruijer is adviseur bij organisatieadviesbureau Berckeley Square en beschrijft op de website van CustomerTalk hoe kunst kan worden ingezet als instrument voor organisatieverandering. ;;Je kijkt een collega recht in de ogen en hij of zij doet dat bij jou. Je voelt je eerste bekeken terwijl je kijkt. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Opeens voel je je gezien, terwijl je ziet. Binnen een minuut gebeurt er iets waar je soms je hele werkende leven op hebt gewacht. Je wordt gezien! Door een willekeurige collega nog wel. En je kunt opeens zonder oordeel naar die ander kijken.’’ Volgens Kruijer zijn organisaties gerationaliseerd. De menselijkheid lijkt op de achtergrond geraakt. ,,We vinden het moeilijk om onze intuïtieve wereld, met zijn waarden en emoties, te verbinden met onze taak. In plaats daarvan gaan we ons afzetten tegen de taak. We zeggen bijvoorbeeld ‘Ja’ tegen een taak die we niet willen doen, omdat we bang zijn niet goed genoeg te worden bevonden. We zeggen niet ‘Nee’ tegen een taak uit angst om niet afgerekend te worden op ons onvermogen. Er is maar één manier om uit deze spiraal te ontsnappen: door elkaar letterlijk en figuurlijk in de ogen te kijken.’’

actueel
20-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...