‘Er moet echt geld bij uit Den Haag.’

Achterstallig onderhoud van scholen is een megaprobleem en dus luidt Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland de noodklok. ‘Bij zo’n 40 procent van de scholen is grootschalig onderhoud of renovatie nodig, terwijl er voor de helft van die gebouwen maar plannen zijn om die ook binnen vijf jaar uit te voeren. ,,De overheid moet echt bijspringen.’’

Een derde van de gebouwen is volgens schoolbesturen eigenlijk niet geschikt meer voor het geven van onderwijs. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van Berenschot dat de energienota van basisscholen zo’n 81 procent hoger is dan waarvoor ze bekostiging van de overheid ontvangen. Geld dat aan onderwijs kan worden uitgegeven dus, gaat nu naar elektriciteit en gas. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat zo’n 70 à 75 procent van de scholen energielabel C of lager heeft en in een kwart van de scholen nog deels enkel glas zit. Volgens Verwoerd gaat het probleem verder dan alleen duurzaamheid. Een derde van de schoolgebouwen is totaal niet toegerust op de toekomst qua indeling en flexibiliteit. En veertig procent is te groot of te klein voor het aantal leerlingen dat er naar school gaat. ,,Je kunt je voorstellen dat in de jaren zestig tot tachtig, toen de meeste scholen gebouwd zijn, het onderwijs anders was dan nu. Onderwijs waar de nadruk wordt gelegd op werken in groepjes, kan in sommige gebouwen heel lastig worden gegeven. En een remedial teacher die in de bezemkast kantoor houdt, lijkt me niet handig, maar het gebeurt wel.’’ Een bijkomend – maar enorm – probleem is dat het binnenklimaat van datzelfde aantal scholen niet goed is. ,,Hoe hoger het CO2-gehalte of de temperatuur, hoe slechter de leerprestaties van de kinderen’’, verklaart Verwoerd. ,,De cijfers zijn behoorlijk shocking: de leerprestaties dalen snel met tien tot twintig procent. Als kinderen moeite hebben met meekomen op school, denken we vaak in termen van individuele rugzakjes, maar niet aan structurele onderliggende oorzaken. Ik verbaas me er weleens over dat ouders hun kind naar school brengen, waar je dan in de zomer tegen een muur van hitte aanloopt, en vervolgens zelf naar hun arbo-correcte werkomgeving gaan.’’ Het grootste probleem blijft de bekostiging, oordeelt Verwoerd. Gemeenten en schoolbesturen moeten er samen uit komen wie welk deel betaalt. Maar omdat beide daar structureel te weinig geld voor krijgen, is dat een bijzonder moeizaam gesprek. ,,Als de gemeente investeert, slaat het voordeel neer bij het schoolbestuur, want die krijgt lagere lasten. Natuurlijk zijn er wel initiatieven die samenwerking bevorderen, zoals de Green Deals. En in bijvoorbeeld Breda werken scholen samen met de gemeente in een coöperatieve vereniging waarin gezamenlijk beslissingen over investeringen in schoolgebouwen worden genomen.’’

22-12-2017 09:12

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...