‘Investeren in energiebesparende maatregelen in kantoren rendabel’

In 2015 werden de eerste stappen gezet door het verplicht stellen van het vermelden van het energielabel bij de verhuur of verkoop van bedrijfs- en kantoorpanden. Vastgoedbezitters moeten de investeringsmaatregelen verkennen om in 2023 aan de eis te kunnen voldoen. Subsidieadviseur Jeroen van den Hoorn vraagt zich af of deze door de overheid gestelde doelstelling wel haalbaar is. Is het een realistisch streven om in 2023 alle kantoorpanden te voorzien van energielabel C of beter?

Momenteel is 43 procent van de Nederlandse kantoren in het bezit van energielabel D of beter. Kantoren nemen ten opzichte van al het zakelijk vastgoed twintig procent van het jaarlijkse gasverbruik voor hun rekening en negentien procent van het totale elektriciteitsverbruik. Het besparingspotentieel is dan ook enorm. In het SER-energieakkoord staat beschreven dat de overheid in 2020 100 Peta Joule aan energie moet besparen. Door het upgraden van kantoorpanden naar label C, kan er 8,6 Petajoule worden bespaard. Volgens Van den Hoorn, die zich inzet voor de verduurzaming van Nederland, laat de trend zien dat dat kantoren vanaf het jaar 2000 zijn gebouwd met energielabel C. Vanaf 2006 zijn kantoorpanden doorgaans voorzien van energielabel A. Kantoren gebouwd vóór het jaar 2000 lopen dan ook het grootste risico op benodigde renovatiekosten om aan de nieuwe duurzaamheidseis te voldoen. Een van de maatregelen om met kleine investeringen een labelsprong te realiseren, is het toepassen van isolatiemaatregelen. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van spouwmuur-, dak- en glasisolatie. Een energielabel C voor kantoorpanden in 2023 is in ieder geval haalbaar, aldus Van den Hoorn. ,,Mits er voldoende investeringsruimte is om de noodzakelijke duurzaamheidsinvestering te kunnen doen. Enerzijds zijn er voor deze investeringen interessante financieringsopties voor het aantrekken van vreemd vermogen. Denk hierbij aan groenfinanciering met een lage rentedruk. Anderzijds komt de overheid organisaties tegemoet met de verschillende stimuleringsregelingen, waaronder de EIA en SDE+.’’ Maar is een duurzaamheidsinvestering naar een C-label wel voldoende? Van den Hoorn: ,,Een organisatie moet zich afvragen of het investeren in een A-label niet een slimmer idee is op de langere termijn. Om te upgraden zijn er investeringen benodigd, zoals het plaatsen van zonnepanelen (zon-PV), het toepassen van duurzame LED-verlichting, het toepassen van systemen gebaseerd op warmteterugwinning van ventilatielucht en het plaatsen van een HR-ketel en/of warmtepomp.’’

actueel
21-12-2017 11:12

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...