‘Lastig om duurzame gedragsverandering te realiseren’

De eerste onderzoeken naar de gezonde werkplek van de toekomst hebben interessante inzichten opgeleverd. Zo bleek tijdens het eerste symposium van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace in Groningen. Veel werkgevers willen een gezonde werkomgeving realiseren, maar stuiten daarbij op lastige vragen zoals welke interventies effectief zijn of dat de kosten  tegen de baten opwegen.

De ingebruikname van zit/sta bureaus liet zien dat veel mensen graag meer willen bewegen tijdens het werk, maar dat het erg lastig is om een duurzame gedragsverandering te realiseren; je vergeet je goede voornemens wanneer je in een ’flow’ zit. Naast voorlichting, begeleiding en cultuurverandering zijn er mogelijkheden op het gebied van ‘nudging’ en e-coaching. In een ander onderzoek kwam naar voren dat er veel behoefte is aan plekken om te ontspannen tijdens de werkdag. De voorkeuren lopen uiteen (actief/rust, samen/alleen), maar contact met natuurlijke elementen blijkt iedereen ontspannend te vinden. Tot slot bleek uit de reacties van deelnemers dat ze  directe inzage in meetwaarden (zoals CO2-gehalte en temperatuur in de werkomgeving) interessant vinden, maar dat dit niet voldoende is om gezond gedrag te bevorderen. Er is behoefte aan meer specifieke, persoonsgebonden informatie  en aan tips  om zelf de omgevingscondities te kunnen beïnvloeden. Al deze inzichten worden gebruikt om het project Healthy Workplace de komende jaren verder te ontwikkelen. In de innovatiewerkplaats werken de volgende partijen samen: ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon en de Hanzehogeschool Groningen.

actueel
05-12-2017 09:12

Best bekeken

St. Maartenskliniek heeft beste voedingsdienst van het land

 De Grootkeuken Award 2005/2006 is gewonnen door de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in Ede werd het ziekenhuis door het publiek uitgeroepen tot de instelling met de beste voedingsdienst van het land. De kliniek legde enkele maanden geleden ook al beslag op het beste ...

Is bhv wel goed geregeld?

Het ministerie van Justitie overweegt naar aanleiding van de brand in het cellencomplex op Schiphol te onderzoeken of de bedrijfshulpverlening (bhv) in de diverse justitiële inrichtingen in Nederland goed is geregeld. Ook wordt de nachtelijke personeelsbezetting in de inrichtingen mogelijk ...