‘Lastig om duurzame gedragsverandering te realiseren’

De eerste onderzoeken naar de gezonde werkplek van de toekomst hebben interessante inzichten opgeleverd. Zo bleek tijdens het eerste symposium van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace in Groningen. Veel werkgevers willen een gezonde werkomgeving realiseren, maar stuiten daarbij op lastige vragen zoals welke interventies effectief zijn of dat de kosten  tegen de baten opwegen.

De ingebruikname van zit/sta bureaus liet zien dat veel mensen graag meer willen bewegen tijdens het werk, maar dat het erg lastig is om een duurzame gedragsverandering te realiseren; je vergeet je goede voornemens wanneer je in een ’flow’ zit. Naast voorlichting, begeleiding en cultuurverandering zijn er mogelijkheden op het gebied van ‘nudging’ en e-coaching. In een ander onderzoek kwam naar voren dat er veel behoefte is aan plekken om te ontspannen tijdens de werkdag. De voorkeuren lopen uiteen (actief/rust, samen/alleen), maar contact met natuurlijke elementen blijkt iedereen ontspannend te vinden. Tot slot bleek uit de reacties van deelnemers dat ze  directe inzage in meetwaarden (zoals CO2-gehalte en temperatuur in de werkomgeving) interessant vinden, maar dat dit niet voldoende is om gezond gedrag te bevorderen. Er is behoefte aan meer specifieke, persoonsgebonden informatie  en aan tips  om zelf de omgevingscondities te kunnen beïnvloeden. Al deze inzichten worden gebruikt om het project Healthy Workplace de komende jaren verder te ontwikkelen. In de innovatiewerkplaats werken de volgende partijen samen: ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon en de Hanzehogeschool Groningen.

actueel
05-12-2017 09:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...