‘Meer bewustwording Legionellapreventie’

In de afgelopen maanden ontstond naar aanleiding van onderzoek veel publiciteit rondom de gevaren van Legionellabesmetting. De media berichtten onder meer dat er jaarlijks enkele tientallen onnodige doden vallen door onderschatting van de gevaren door legionellabesmetting bij de aanleg van drinkinstallaties. Minister Kajsa Ollengren van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat ze veel verwacht van de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling.

Ollengren meldt dat er ook andere besmettingsbronnen zijn dan een drinkwaterinstallatie, zoals whirlpools en natte koeltorens. Niet alle sterfte aan legionella kan volgens haar worden toegeschreven aan drinkwaterinstallaties. Zij vindt om die reden dat er onvoldoende onderbouwing is voor de stelling dat er jaarlijks enkele tientallen onnodige doden vallen door onderschatting van de gevaren bij de aanleg van drinkwaterinstallaties. Voor de onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) is dit onvoldoende. De voorschriften in de nieuwe, door de minister geprezen, CUR-Aanbeveling zijn al jaren beschikbaar in de integrale ISSO/SBR Publicatie 811. ,,Het is veel belangrijker om bewustwordingscampagnes voor de vakwereld te starten. Het probleem is dat architect en aannemer bij drinkwaterinstallaties al snel denken: ‘Oh, dat is de taak van de installateur’. Maar dat is niet zo’’, zegt Irene van Veelen, Legionellaspecialist bij ISSO. De stichting verwacht weinig impact van de nieuwe CUR-Aanbeveling. ,,We hebben al sinds 2011 de integrale ISSO/SBR Publicatie 811, waar in de toelichting op het Bouwbesluit, artikel 6.12, ook naar wordt verwezen. Die publicatie besteedt al uitgebreid aandacht aan legionellavrij ontwerpen. De nieuwe CUR-aanbeveling 120, waaraan ik overigens heb meegewerkt, is een nieuwe vertaling hiervan. Denk aan het voorkomen van ‘hot spots’ en het realiseren van koude en warme zones. Ik verwacht daarom niet dat de nieuwe CUR-Aanbeveling nu ineens zaken gaat veranderen. Onze ervaring is dat het onderwerp bij aannemers en architecten niet leeft.’’

actueel
27-11-2017 16:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...