‘Rol leverancier goed in kaart brengen bij prestatiecontract’

,,De inkopende partij staat bij het toepassen van een prestatiecontract onvoldoende stil bij de factoren, die invloed hebben op de uitkomst. In tegenstelling tot de leverancier.’’ Dit stelt Fabian Nullmeier, PhD-kandidaat aan de Erasmus universiteit op de website van InkopersCafé. Nullmeier onderzoekt het effectief toepassen van prestatiecontracten in complexe contexten.

,,Het contract wordt vaak opgesteld door de inkopende partij. Die bekijkt de opdracht uitsluitend vanuit zijn perspectief, namelijk: wij zorgen ervoor dat de leverancier doet wat wij verwachten. Er is weinig reflectie op de invloed die de acties van de inkopende partij hebben op de voorgeschreven uitkomst. Is het daarnaast überhaupt mogelijk voor de leverancier om de gewenste uitkomst te bereiken? Of spelen er zoveel externe factoren mee, dat dit vrijwel onmogelijk is?’’ Als bijvoorbeeld het economisch klimaat, een grote rol speelt bij het behalen van de uitkomst, dan kan dit een demotiverende werking hebben op de leverancier. Dit geldt ook wanneer de inkoper een of meerdere rollen vervult in het proces, waarvan de leverancier van is. Er is weinig reflectie op de manier waarop de inkoper de leverancier kan helpen. Als de leverancier vervolgens de gewenste uitkomst niet haalt, mist hij niet alleen de bonus, maar krijgt meestal ook nog een boete. Dit betekent volgens Nullmeier niet dat een prestatiecontract een slecht middel is. ,,Een prestatiecontract kan voordelen hebben, omdat het over het algemeen een leverancier motiveert om precies te behalen wat de inkoper wil. Dat effect valt weg of wordt minder wanneer er externe factoren meespelen die ervoor zorgen dat de leverancier de uitkomst niet kan behalen.’’ Nullmeier raadt daarom aan om vooraf altijd goed in kaart te brengen hoe de uitkomst precies behaald gaat worden.  

‘Vanzelfsprekende bouwkundige controlepunten’

Eugène van Mierlo (Brandweer Nederland) en Joric Witlox (Brandveilig Bouwen Nederland) hebben onlangs de nieuwste editie van ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ in ontvangst mogen nemen. De uitgave is het gevolg van een samenwerking tussen Brandveilig Bouwen Nederland, Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland.   

Martina Smit is advocaat verzekeringsrecht. Zij vraagt zich vanuit maatschappelijk perspectief af of we, nu BBN de stakeholders attendeert op en doordringt van essentiële bouwkundige controlepunten, we eigenlijk niet zouden moeten spreken over ‘vanzelfsprekende bouwkundige controlepunten’. ,,Zodat je als bezoeker en gebruiker van een pand er op mag vertrouwen dat deze punten gecontroleerd zijn”, aldus Smit.’’ De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017-2018 is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw, zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

30-11-2017 09:11

Best bekeken

Productinfo week 42

  Laptophouders   De laptophouders Ergo-Q330 en Ergo-T340 van BakkerElkhuizen zijn bekroond met de internationale Ergonomics Excellence Award. Een vertegenwoordiger van FIRA International Ltd, het gerenommeerde Engelse onderzoeksinstituut voor kantoorinrichting, reikte de prijs op 16 ...

Beheerder vergeet noodverlichting

Noodverlichting in kantoren wordt niet altijd goed onderhouden. Dat merken vooral de installatiebedrijven die het achterstallig onderhoud mogen doen. 'De brandweer komt nog noodverlichting tegen, die vijftien jaar geleden is aangelegd.' De eisen waaraan noodverlichting moet voldoen staan ...