‘Schoonmaak, eten en drinken en gastvrijheid in één’

Schoonmaakbedrijf ICS en Holland Food Service (HFS) zijn gestart met C4U. Op basis van vier kernwaarden biedt het nieuwe bedrijf een volledige ontzorging op facilitair gebied: Care for quality food, Care for quality service, Care for client satisfaction en Care for your budget. Door lean te werken, te sturen op eigenaarschap en gastheerschap draagt C4U zorg voor de juiste balans in kwaliteit, beleving en betaalbaarheid.

,,Ieder bedrijf blijft doen waar ze goed in zijn, ICS in schoonmaak en HFS op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid’’, aldus Bart van der Sluijs, algemeen directeur ICS. ,,Hier tellen we andere partners in onder meer groenvoorziening, ongediertebestrijding, beveiliging en afvalverwerking bij op. Met als resultaat het volledig ontzorgen van de klant. C4U is hierin de facilitaire regisseur.’’ Jeroen Kamerbeek, Customer Experience Director HFS, valt hem bij: ,,We zijn echte ondernemers, slagvaardig en innoverend. We denken out of the box en komen zo tot schaalvoordelen, keten- en procesoptimalisatie.’’ Naast de zorg voor opdrachtgevers, heeft C4U ook zorg over de medewerkers. In een tijd met een krimpende markt, een verlaging van de schoonmaakfrequentie en het thuiswerken is steeds vaker sprake van boventallige medewerkers. Binnen C4U is hiervoor het Duurzaam Omscholingshuys ontwikkeld. De competenties, opleiding, ervaring en interessegebieden worden voor iedere medewerker vastgesteld. Vervolgens wordt er samen met de medewerker een omscholingsplan opgesteld zodat, na voltooiing van het traject, gemakkelijker een nieuwe functie gevonden kan worden. Kamerbeek: ,,Dit kan zijn bij een facilitaire partner of bij andere opdrachtgevers die veelal participeren in ons Omscholingshuys. Denk hierbij aan banen als conciërge, logistiek medewerker of thuishulp.’’ C4U richt zich in het beginsel op zorginstellingen met als kerntaak care. Van der Sluijs: ,,Dit doen we omdat elke zorginstelling wordt geconfronteerd met enerzijds de focus op kwalitatieve zorg voor de cliënten en anderzijds om de uitgaven van facility services te verkleinen. C4U speelt hierop in, waardoor de zorginstelling zich kan richten op het leveren van zorg.’’

actueel
Download pdf
04-12-2017 13:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...