‘Thuiswerkers leveren geld op’

‘Thuiswerken kan het bedrijf én de werknemers veel opleveren. Maar dan moet je als werkgever wel de juiste randvoorwaarden scheppen. Denk daarbij aan de juiste devices, software, toegang tot bedrijfsdata, (online) communicatiemiddelen en de werkplek zelf. En realiseer je daarnaast dat niet iedereen thuiswerken prettig vindt. Faciliteer dus ook de werknemers die wel het liefst iedere dag naar kantoor komen.’

Dit is een van de aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit blijkt dat ruim één op de vijf werknemers gemiddeld minstens één dag in de week vanuit huis werkt. Dit was tien jaar geleden slechts vijftien procent. Er wordt bovendien ook meer uren thuisgewerkt in vergelijking met tien jaar geleden. Werkte men in 2004 nog gemiddeld zesenhalf uur per week thuis, in 2014 was dat al toegenomen tot ruim acht uur. Maar hoe verstandig is het om thuiswerken toe te staan? En is het voor de werknemer zelf wel zo voordelig? De feiten op een rij.

1. Thuiswerkers worden over het hoofd gezien bij promotie Werknemers die regelmatig thuiswerken maken minder vaak promotie dan de collega’s die altijd op kantoor werken. Dat blijkt uit onderzoek van Daniel Cable en Kimberley Elsbach, professoren aan de London Business School. Veel managers zijn zich niet bewust dat ze labels op hun werknemers plakken, puur op basis van het aantal uren dat ze diegene op kantoor zien. Oftewel, een werknemer die vrijwel nooit zijn kpi’s haalt, maar wel altijd op kantoor is, wordt betrouwbaarder en verantwoordelijker ingeschat dan zijn collega die altijd bovengemiddeld presteert, maar grotendeels vanuit huis werkt.  

2. Thuiswerken helpt de werk-privébalans niet
Vaak wordt aangegeven dat thuiswerken ideaal is voor een goede werk-privébalans. Maar in de praktijk blijkt thuiswerken nauwelijks de druk op het privéleven te verlichten. Belangrijkste redenen om toch vanuit huis te werken zijn overwerk en beter kunnen concentreren en/of efficiënter kunnen werken. Belangrijke reden waarom de werk-privébalans niet verbetert bij thuiswerken, is omdat veel thuiswerkers (deels) overwerken, blijkt uit onderzoek van CBS. Zowel incidentele als geregelde thuiswerkers werken gemiddeld 15 procent van hun werktijd over. En dat overwerk gaat vaak gepaard met het ervaren van een hoge werkdruk.  

3. Thuiswerkers voelen zich achtergesteld
Thuiswerkers voelen zich vaker achtergesteld bij hun collega’s die wel op kantoor werken. Dat blijkt uit onderzoek van HBR onder 1.153 Amerikaanse werknemers. Ruim vijftig procent van hen zegt – af en toe – thuis te werken. Maar als ze dat doen, voelen ze zich niet gelijk behandeld. De thuiswerkers vrezen dat er over hun geroddeld wordt, dat er informatie wordt achtergehouden en dat niemand hun belangen behartigt. Diezelfde werknemers geven echter ook aan wat er moet gebeuren om weer meer betrokken te raken. Zo vinden ze het belangrijk dat collega’s beschikbaar zijn op het moment dat zij aan het werk zijn. Niet vreemd is dat de thuiswerkers veel belang hechten aan Skype, slack en andere digitale communicatiemiddelen. En ook de telefoon prefereert boven e-mail.  

4. Jongeren zijn productiever op kantoor
Achtenveertig procent van de werknemers onder de 35 jaar vindt zichzelf productiever op kantoor. Dat blijkt uit onderzoek van Maintel, specialist in bedrijfscommunicatie, onder duizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat van de oudere generatie, werknemers van 55 jaar of ouder, slechts negentien procent zichzelf productiever op kantoor vindt dan thuis. Een generatiekloof dus. Maar wel een opvallende. Uit het onderzoek komt echter een logische verklaring naar voren: jonge werknemers hebben het gevoel zich nog te moeten bewijzen. Daarnaast hebben ze meer behoefte aan face-to-face-ondersteuning van collega’s. En dan is het lastig als 28 procent van de respondenten aangeeft collega’s lastig te pakken te krijgen als ze niet op kantoor werken.  

5. Thuiswerkers zijn minder productief
Er kleeft een risico in werknemers veel laten thuiswerken, zonder dat goed te faciliteren. Uit onderzoek van printerbedrijf Konica Minolta onder ruim duizend werknemers blijkt dat een aantal randvoorwaarden ervoor kan zorgen dat de productiviteit onder thuiswerkers afneemt. Denk aan verouderde soft- en hardware waardoor werknemers geregeld te kampen hebben met computerproblemen. En ook het lastig tot niet toegang krijgen tot bedrijfsdata op afstand doet afbreuk aan de productiviteit. Wie thuiswerken toestaat, doet er dus goed aan om de randvoorwaarden ook goed te regelen.  

6. Thuiswerkers leveren geld op
Iedere thuiswerker levert een bedrijf zo’n 1.600 euro per jaar extra op. Dit stellen althans Nicolas Bloom, econoom aan Stanford University, en zijn oud-promovendus James Liang. Zij lieten 125 werknemers van een reisagentschap uit Shanghai negen maanden lang thuiswerken. De 125 andere werknemers van het bedrijf moesten juist iedere dag naar kantoor komen. De belangrijkste oorzaak van de extra opbrengst: de thuiswerkers waren dertien procent productiever dan degenen die dagelijks naar kantoor kwamen. Ze begonnen vroeger, namen minder lang en vaak pauze en konden zich beter concentreren. Ander voordeel? De thuiswerkers haalden meer voldoening uit hun werk en waren minder vaak geneigd hun baan op te zeggen.

actueel
18-12-2017 12:12

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...