‘Verduurzaming veel meer dan een verplichting’

Het lijkt vooral het grote publiek te zijn dat nog niet helemaal beseft dat het aan de slag moet met verduurzaming. Veel mensen zijn inmiddels op de hoogte van de klimaatproblematiek, maar daadwerkelijk investeren in duurzaamheid is een stap die nog nauwelijks wordt gemaakt. Zo heeft een gemiddeld jarendertighuis geen A-label, maar wordt vaak mooier gevonden dan een nieuwbouwwoning.

Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC) is van mening dat verduurzamen nog te vaak wordt gezien als een verplichting. ,,Het is heel moeilijk om de slag te maken naar de invloed die je zelf hebt als individu. Het is begrijpelijk dat mensen denken dat hun bijdrage geen effect heeft op het geheel.  Werken aan duurzaamheid is niet iets dat moet, maar ook iets dat heel leuk kan zijn en waar je bewust voor kunt kiezen.’’ Een verklaring die Hans Korbee, programma-adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderkent. ,,Het is een onderwerp dat het vaak moet afleggen tegen acutere kwesties, waardoor het al snel op de lange baan wordt geschoven. Zo streeft een woningcorporatie er in de eerste plaats naar de huren betaalbaar te houden en is het voor een school vooral van belang over voldoende leraren te beschikken. Voor al deze partijen is de energieproblematiek geen core business. Men vindt het wel belangrijk, maar er zijn altijd hogere prioriteiten.’’ Pas recent, mede door het Klimaatakkoord van Parijs, is het besef gekomen dat Nederland op korte termijn vaart moet gaan maken met verduurzamen. Bij werken aan een duurzaam Nederland is een belangrijke rol weggelegd voor de gebouwde omgeving. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een heel groot deel van de milieubelasting, zowel wat betreft energie als materialen en ruimtegebruik. Zo veroorzaken ze veertig procent van de CO2-uitstoot. Van Doorn benadrukt dat verduurzamen een samenspel is van alle partijen: beleggers, gebouweigenaren, huurders, maar ook installateurs en toeleveranciers. ,,Gebouweigenaren moeten bereid zijn te investeren in duurzame energie-oplossingen, maar moeten daarbij geen belemmering ondervinden van al te strenge regelgeving. Gebruikers van gebouwen kunnen op hun beurt bewust kiezen voor een duurzaam pand. Verder kunnen installateurs hun verantwoordelijkheid nemen door aan gebouweigenaren te laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid. En de overheid kan bijvoorbeeld stimulerende maatregelen aantrekkelijker te maken.’’ Onderzoek heeft aangetoond dat een gebouw invloed kan hebben op het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Dat is voor bedrijven een belangrijk punt, want medewerkers die ziek zijn kosten geld. ,,Energie kost op dit moment heel weinig, dus dat voelen bedrijven niet zo snel, maar de gezondheid van medewerkers wel’’, legt Van Doorn uit. Bij het grote publiek kan de link tussen energie en gezondheid eveneens een goede stimulans zijn om aan de slag te gaan met duurzaamheid. ,,Als ze merken dat hun huis comfortabeler wordt door duurzame maatregelen als isolatie, trekt dat ze sneller over de streep.’’

actueel
04-12-2017 08:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...