De muur met de geleidende verf, 'Wall++' genoemd, is bedacht door onderzoekers van Carnegie Mellon University en Disney Research. Het maken van het touchscreen op steen kost zo’n zestien euro per vierkante meter. De muur neemt ook activiteit van elektrische apparaten waar en kan in de toekomst mogelijk apparaten op afstand besturen. 

De onderzoekers testten verschillende commercieel beschikbare soorten verf voor hun onderzoek, waaronder zilver- en nikkelverf. De zilververf geleidt het beste, maar kost ruim 150 euro per vierkante meter. Om hun methode goedkoop te houden, kozen de wetenschappers voor de nikkel. De verf geleidt het beste als hij in een ruitenpatroon op de muur wordt aangebracht. De wetenschappers gebruikten afplaktape om dit patroon te schilderen. Vervolgens verbonden ze de elektroden met elkaar, en bedekten ze het geheel met witte latex muurverf, zodat de muur er weer normaal uitzag.

Als iemand de Wall++ aanraakt, verstoort dit de capaciteit van het geverfde elektronische circuit. Hierdoor werkt de muur als een touchscreen. Wanneer de elektroden zijn aangesloten op een computer, worden aanrakingen op de muur zichtbaar op het computerscherm. De muur detecteert ook elektromagnetische velden. Daardoor kan hij elektrische voorwerpen, zoals een föhn of een boormachine herkennen, die een specifiek elektromagnetisch veld afgeven.

De muur weet ook waar het voorwerp zich bevindt. Hierdoor kan hij personen en hun bewegingen volgen, zolang ze iets bij zich dragen met een elektromagnetisch veld om zich heen. In de toekomst heeft de Wall++ mogelijk allerlei toepassingen, zoals het besturen van apparaten of van lampen vanaf de muur. Of hij geeft een seintje als de wasmachine klaar is.

actueel
03-05-2018 15:05

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...