Géén excuus om niet te investeren in energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat bedrijfsleven en overheden zich inzetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Hiervoor zijn erkende maatregelenlijsten gemaakt. Wie deze doorvoert, voldoet aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. Een bedrijf mag ook kiezen voor andere maatregelen.

,,De split incentive (letterlijk: verdeeld motief) is voor veel eigenaren en huurders van kantoren al jarenlang een excuus om niets te ondernemen op het gebied van energiebesparing’’, zegt Selina Roskam, kennismakelaar Duurzaam bouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er moet een einde komen aan de laksheid, vindt ze. Split incentive houdt investeringen in energiebesparende maatregelen in commercieel verhuurd vastgoed, zoals kantoorgebouwen, tegen.

houdt investeringen in energiebesparende maatregelen in commercieel verhuurd vastgoed, zoals kantoorgebouwen, tegen.

De nieuwe Handreiking Split Incentive schept duidelijkheid voor met name kantoren en staat voor een nieuwe manier van denken: niet in maatregelen, maar in doelen. Roskam: ,,De split incentive moet voor eigenaren en huurders juist de aanleiding zijn om met elkaar aan tafel te zitten en er samen uit te komen. Dit is des te belangrijker, nu door de klimaatdoelstellingen van het Rijk, het toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen wordt geïntensiveerd. Hierdoor moet de verduurzaming van gebouwen hoger op de agenda komen te staan van eigenaren en huurders.’’

Cees Jonker van belangenorganisatie Vastgoed Belang wijst naar het Activiteitenbesluit: dat zorgt voor veel onduidelijkheid. ,,De eigenaren zijn in het verleden aangesproken op het nemen van energiebesparende maatregelen, terwijl hun kantoren leeg stonden. In zo’n geval is er geen sprake van energieverbruik en is er ook geen energie te besparen. Een ander probleem is het ontbreken van een goede definitie van de drijver van een inrichting: is dat de eigenaar of de huurder?

Om duidelijkheid te scheppen voor eigenaren, huurders en toezichthouders, heeft een werkgroep van het Platform Duurzame Huisvesting, samen met stakeholders, de Handreiking Split Incentive opgesteld. Die is bedoeld om alle partijen aan tafel te krijgen om het split incentive-knelpunt op te lossen. Onderdeel van de handreiking is een checklist voor toezichthouders om eigenaren en huurders aan te sporen om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor eigenaren is een checklist gemaakt met daarin tips hoe zij hun vastgoed kunnen verduurzamen.

De handreiking geeft verschillende handvatten voor het nemen van de energiebesparende maatregelen. Er is echter één maar: de handvatten zijn niet gebaseerd op wetgeving. Volgens Roskam heeft de handreiking genoeg status. ,,Het is heel belangrijk dat een belangenorganisatie als Vastgoed Belang achter de handreiking staat. Het is een belangrijk signaal. Bovendien laat de handreiking duidelijk zien welke kant het in Nederland opgaat, namelijk naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Iedereen die zich met energiebesparing in de utiliteitsbouw bezighoudt, moet dit voor ogen houden.’

actueel
23-04-2018 08:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...