Hergebruikt toiletwater niet ongevaarlijk

Het hergebruik van water in toiletten is niet geheel ongevaarlijk. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat dit water een besmettingsbron voor legionella kan zijn. In het onderzoek ‘Health risks from exposure to Legionella in reclaimed water aerosols’ hebben wetenschappers aangetoond dat hergebruikt water voor het doorspoelen van toiletten nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

 Risico’s werden vergeleken met behulp van gegevens van negentien waterhulpprogramma’s in de  Verenigde Staten. Toiletten die geregeld werden doorgespoeld, overschreden de jaarlijkse infectierisico’s. De concentratie van Legionella die aanwezig is in hergebruikt water was de meest invloedrijke parameter binnen alle individuele risicosimulaties. Beheerpraktijken, zoals het sluiten van toiletdeksels, kunnen bijdragen aan risicovermindering voor de volksgezondheid.    

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...