Hergebruikt toiletwater niet ongevaarlijk

Het hergebruik van water in toiletten is niet geheel ongevaarlijk. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat dit water een besmettingsbron voor legionella kan zijn. In het onderzoek ‘Health risks from exposure to Legionella in reclaimed water aerosols’ hebben wetenschappers aangetoond dat hergebruikt water voor het doorspoelen van toiletten nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

 Risico’s werden vergeleken met behulp van gegevens van negentien waterhulpprogramma’s in de  Verenigde Staten. Toiletten die geregeld werden doorgespoeld, overschreden de jaarlijkse infectierisico’s. De concentratie van Legionella die aanwezig is in hergebruikt water was de meest invloedrijke parameter binnen alle individuele risicosimulaties. Beheerpraktijken, zoals het sluiten van toiletdeksels, kunnen bijdragen aan risicovermindering voor de volksgezondheid.    

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...