Hergebruikt toiletwater niet ongevaarlijk

Het hergebruik van water in toiletten is niet geheel ongevaarlijk. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat dit water een besmettingsbron voor legionella kan zijn. In het onderzoek ‘Health risks from exposure to Legionella in reclaimed water aerosols’ hebben wetenschappers aangetoond dat hergebruikt water voor het doorspoelen van toiletten nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

 Risico’s werden vergeleken met behulp van gegevens van negentien waterhulpprogramma’s in de  Verenigde Staten. Toiletten die geregeld werden doorgespoeld, overschreden de jaarlijkse infectierisico’s. De concentratie van Legionella die aanwezig is in hergebruikt water was de meest invloedrijke parameter binnen alle individuele risicosimulaties. Beheerpraktijken, zoals het sluiten van toiletdeksels, kunnen bijdragen aan risicovermindering voor de volksgezondheid.    

actueel
29-01-2018 11:01

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...