Verdubbeling meldingen datalekken

In de eerste negen maanden van 2017 zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ruim 7.400 meldingen binnengekomen van dat persoonlijke informatie in verkeerde handen terecht is gekomen. Dit is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde periode in 2016. Let wel: het gaat om meldingen, niet om daadwerkelijke datalekken.

De AP wil echter wel meer aandacht schenken aan de noodzaak om het lekken van persoonsgegevens te melden. De ernst van de gemelde lekken varieert sterk. Soms gaat het om de gegevens van één persoon, maar het kan ook gaan om tweehonderdduizend mensen. Bij ernstige incidenten kan de AP een hoge boete opleggen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Het gaat volgens de instantie niet om de boetes, maar om het voorkomen van gevolgschade. Daarom blijft het meestal bij een waarschuwing. Meestal lekken gegevens door fouten van medewerkers. In slechts zes procent van de gevallen is een hacker met de informatie aan de haal gegaan. Meldingen komen vooral uit de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De gegevens die in verkeerde handen vallen betreffen vooral naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en leeftijd. De AP denkt dat ondanks de meldplicht voor datalekken, veel lekken stil worden gehouden uit angst voor boetes of imagoverlies.  

Best bekeken

Van flutmanagement naar fleetmanagement

We komen het nog veel tegen, wagenparkbeheerders die druk zijn met allerlei operationele taken. Met de poten in de modder noemen ze dat. Tankpassen beheren, dealeroffertes doorsturen naar de leasemaatschappij en groene kaarten aanvragen. Je kunt er erg druk mee zijn. En dan hebben we het nog niet ...

Het nieuwe werken: toen, nu en straks

Anno 2014 lijkt de hype van het nieuwe werken voorbij. Met een groeiende opvatting van het kantoor als plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden steeds meer vraagtekens gezet bij de thuiswerkplek. Het nieuwe werken maakt een verandering door, waarbij een nieuwe balans wordt gezocht ...