Verdubbeling meldingen datalekken

In de eerste negen maanden van 2017 zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ruim 7.400 meldingen binnengekomen van dat persoonlijke informatie in verkeerde handen terecht is gekomen. Dit is ongeveer twee keer zo veel als in dezelfde periode in 2016. Let wel: het gaat om meldingen, niet om daadwerkelijke datalekken.

De AP wil echter wel meer aandacht schenken aan de noodzaak om het lekken van persoonsgegevens te melden. De ernst van de gemelde lekken varieert sterk. Soms gaat het om de gegevens van één persoon, maar het kan ook gaan om tweehonderdduizend mensen. Bij ernstige incidenten kan de AP een hoge boete opleggen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Het gaat volgens de instantie niet om de boetes, maar om het voorkomen van gevolgschade. Daarom blijft het meestal bij een waarschuwing. Meestal lekken gegevens door fouten van medewerkers. In slechts zes procent van de gevallen is een hacker met de informatie aan de haal gegaan. Meldingen komen vooral uit de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De gegevens die in verkeerde handen vallen betreffen vooral naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en leeftijd. De AP denkt dat ondanks de meldplicht voor datalekken, veel lekken stil worden gehouden uit angst voor boetes of imagoverlies.  

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...