APK voor gevelbekleding

De levensduur van een geventileerd gevelsysteem hangt van een aantal factoren af. Zo kent een gebouw een technische, een economische en een praktische levensduur. Uitgaande van een praktische en technische levensduur van een gebouw van gemiddeld 50 jaar kunnen in die periode wel allerlei veranderingen en mogelijke vervangingen aan de gevelbekleding plaatsvinden.

De economische levensduur van gevelbeplating in een geventileerd gevelsysteem is korter dan die van de bouwkundige constructie. Deze kan in principe wel verlengd worden door periodieke aanpassingen en verbeteringen, ondanks het feit dat de economische levensduur dan al lang overschreden is. Bij nieuwbouw wordt het ontwerp getoetst en daadwerkelijk gecontroleerd door het bevoegde gezag. Naast de visuele hoogstandjes en de functionele eisen speelt ook de veiligheid een rol en dient ook gedurende de levensduur gewaarborgd te worden. Dienaangaande bestaan er op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en energie voor gebouwen al een groot aantal verplichte keuringen. Echter voor de levensduur van gevelbekledingen zijn deze er niet!

„We zijn het er zonder enige twijfel over eens dat de duurzaamheid en veiligheid van de gevelbekleding ook gedurende de tijd gewaarborgd moet worden en dit vraagt eigenlijk ook voor de gevelbekleding om een periodieke controle en navenant onderhoudsplan. Een soort APK keuring voor gevelbekleding zou problemen kunnen oplossen, echter de landelijke draagkracht is tot op de dag van vandaag uitgebleven”, stelt Mario van Leeuwen van Tweha, specialist in gevelbekleding. „Terwijl het zo eenvoudig kan zijn. Je moet er wel bij aanvang de nodige energie in steken en de zaak gedurende de levensduur van het gebouw adequaat bijhouden. De kennis en de middelen zijn er, nu nog de wil om er een succes van te maken.”

actueel
15-04-2019 16:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...