APK voor zonnepanelen

Er moet een wettelijke APK-keuring voor zonnepaneelinstallaties om de brandveiligheid van dat soort systemen beter te garanderen. Daarvoor pleiten brand- en elektrotechnische experts nu blijkt dat het aantal zonnepaneelbranden in 2018 sterk is toegenomen. Dit jaar waren er 21 branden met zonnepanelen, waarvan 12 woningbranden. 

Zonnepanelen worden steeds populairder. Maar niet elk zonnepaneel wordt even kundig geplaatst en ook slijtage ligt op de loer. De sector wil dat een eigenaar wordt verplicht om een erkend bedrijf eens in de één of twee jaar de panelen en aansluitingen na laat kijken. Hiermee kan gecontroleerd worden of deze nog steeds conform de specificaties in orde zijn.
„Installateurs zijn verplicht om vakwerk af te leveren conform de elektrotechnische regels voor bouw, maar de overheid houdt daar geen toezicht op", zegt Pouw Jongbloed van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN. Die instantie schrijft voor waar elektrotechnische installaties in gebouwen wettelijk aan moeten voldoen.
Daarom is hij voorstander van een APK-keuring, zodat de eigenaar zelf verplicht wordt om zijn zonnepaneelinstallatie bij oplevering en daarna periodiek op veiligheid te laat controleren. „Maar naast het instellen van een APK-keuring voor de gebruiker moet vooral  de installatiebranche zich achter hun oren krabben over het werk dat ze afleveren", zegt Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). „Het is hoog tijd dat de branche voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan het installeren van zonnepanelen."

actueel
31-10-2018 14:10

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...